Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 41 của Sở Tư pháp Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BYT-BCA Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 Thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú Thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Phú, xã Tân Lợi, xã Tân Hoà huyện Đồng Phú Bình Phước tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp ông Wang Yi Chieh và bà Thóng Mỹ Hằng Lịch làm việc tuần lễ 40 của Sở Tư pháp Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 628/STP-TTr và Công văn số 631/STP-TTr ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý kết luận sau thanh tra Quyết kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 627; Công văn số 629 và Công văn số 630 ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận Thanh tra Thông tư số 10/2015/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thi hành pháp luật Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 23/9/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 21/9/2015 Lịch làm việc tuần 38 của Sở Tư pháp Chính sách mới đối với Trợ giúp viên pháp lý Lịch làm việc tuần 39 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Caesar Yong Yiew Bui và bà Nguyễn Thị Thu Diệu Thông báo về việc kê biên tài sản đối với 1 phần QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Lưu Thế Tiến, đại chỉ Thôn Tân Bình, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 17/9/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 9/9/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Huang Shi Yan và bà Cao Việt Anh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Báo cáo thống kê số liệu hộ tịch 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP XẾP GIẢI BÀI DỰ THI Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 04/9/2015 Thông báo về việc Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Wang Szu Wei và bà Đỗ Thị Ngọc Giàu Lịch làm việc tuần 37 của Sở Tư pháp Những điểm mới cơ bản về sửa đổi, bổ sung mức thu phí công chứng, chứng thực. Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền giữa ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Cẩm Tú Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 24/8/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Phùng Quốc Hải Đăng và bà Lê Thị Thanh Nga Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Cai Xiao Qin và bà Cao Thị Thùy Linh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10/7/2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015 Lịch làm việc tuần 36 của Sở Tư pháp Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Đồng Xoài Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Đồng Phú Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Phú Riềng Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Tân Tiến Công văn về việc xử lý sau kết luận thanh tra Báo cáo tình hình thực hiện công tác Pháp chế 6 tháng đầu năm 2015 Kế hoạc triển khai thực hiện Kế hoạch 159/KH-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 35 của Sở Tư pháp Bình Phước ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 20/8/2015 Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 493/KL-STP ngày 06/7/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Lịch làm việc tuần 34 của Sở Tư pháp Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ – CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Nhật Hoàng Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp của bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc và ông Kevin Michael Mc Der mott Báo cáo Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước Thông báo về việc không thực hiện giao dịch đối với Quyền sử dụng đất số Seri của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư - thương mại và du lịch Mỹ Việt, tỉnh Bắc Ninh Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghề Luật sư Khóa 16 tại tỉnh Tây Ninh Thông báo về việc Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để bổ nhiệm Thừa phát lại Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về ván đề chậm thời hạn cấp phiếu Lý lịch tư pháp Công văn về việc báo cáo tình hình và số liệu nuôi con nuôi thực tế Trả lời kiến nghị của Tổ Đại biểu về vấn đề Quốc tịch, Hộ tịch Công văn hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch Lịch làm việc tuần lẽ 32 của Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện những giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 báo cáo công tác hoạt động tháng 7/2015 của Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần lễ 31 của Sở Tư pháp Báo cáo sơ kết phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thi Công chức hành chính năm 2015 theo nguyên tắc cạnh tranh SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI “NGÀY PHÁP LUẬT” ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2015 Danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp từ ngày 16/6/2015 đến 17/7/2015 Công văn về việc đôn đốc triển khai trang bị phần mềm Quản lý Hộ tịch Công văn yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP Lịch làm việc tuần 30 của Sở Tư pháp Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 Danh mục văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 6/2015 Một số kết quả hoạt động TGPL lưu động của TTTGPL nhà nước tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Diep Phuoc Quang và bà Hà Thu Trinh Công văn về việc yêu cầu báo cáo số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm 2015 Thông báo về việc cha xin nhận con của ông Diep Phuoc Quang, sinh ngày 04/10/1984 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Nguyễn Thành Trí và bà Huỳnh Thị Thu Hiền tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Luật Doanh nghiệp 2014, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính. Thông báo về việc kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Phạm Văn Thành, địa chỉ: tổ 3, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác chứng thực và hộ tịch đối với phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác chứng thực và hộ tịch đối với phòng Tư pháp huyện Chơn Thành Báo cáo công tác hoạt động tháng 6/2015 của Sở Tư pháp Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 Thông báo về việc Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Tiến và bà Ho Hsiu Ling Công văn về việc bố trí kinh phí thực hiện in Sổ chứng thực Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 30/6/2015 UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm (2000-2014) công tác xây dựng và thực hiện hương ước của làng, thôn, bản, ấp cụm dân cư Công văn về việc trng bị phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6/2015 Lịch làm việc tuần 27 của Sở Tư pháp Công văn về việc cung cấp thông tin đăng tải lên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2015 QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 18/6/2015 HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG Lịch làm việc tuần 26 của Sở Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị ngày pháp luật định kỳ tháng 6/2015 Sở Tư pháp tổ chức họp thống nhất việc điều động công chức nhận nhiệm vụ tại huyện Phú Riềng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng mdaaxn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP Lịch làm việc tuần 25 của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5/2015 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Phiên họp thứ hai của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp Khoá VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 QUY ĐỊNH MỚI VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI CBCC Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề Luật sư cho Công ty luật TMHH MTV Anh Quốc Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề Luật sư cho Công ty luật TMHH MTV Bình Phước Lịch làm việc tuần 24 của Sở Tư pháp Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 304/STP-TTr ngày 12/5/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý kết luận sau thanh tra Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX BCH Trung ương Đảng Khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa comn người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" NHỮNG ĐỂM MỚI CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Thông báo Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2015 theo nguyên tắc cạnh tranh Quyết định kiện toàn bộ phận làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính trên đại bàn tỉnh Quyết định kết thức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 303/STP-TTr ngày 12/5/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Quyết định kết thức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 192/STP-TTr ngày 06/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Thông báo về việc kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cua các ông, bà: Ông Nguyễn Hùng Văn, bà Hà Thị Loan, ngụ quận Bình Thạnh, Tp.HCM và ông Nguyễn Trung Nghĩa, bà Trương Thị ngọc Hương ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Lịch làm việc tuần 22 của Sở Tư pháp BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHẤM THI VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Quyết thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác chứng thực và hộ tịch đối với phòng tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" Báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Phước Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 Thông báo kết quả giải quyết Hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 13.5.2015 Danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành trong tháng 4/2015 Đề cương báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính Kết luận Thanh tra Sở Tư pháp Vv thanh tra chuyên ngành đối với VP Luật sư Vinh và Tình; VP Luật sư Đăng Minh Bình Phước Quyết định phê duyệt Danh sách công chức viên chức được nâng lương trước thời hạn năm 2015 Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 4/2015 Công văn về việc xử lý sau Kết luận thanh tra đối với Văn phòng Luật sư Vinh và Tình; Văn phòng Luật sư Đăng Minh Bình Phước Báo cáo công tác hoạt động của Sở Tư pháp tháng 4/2015 Lịch làm việc tuần 20 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 8/5/2015 Thông báo số 75/TB-STP của Sở Tư pháp Vv kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Trương Minh Hiếu, bà Triệu Mỹ Tuyết ngụ tại xã Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Kết quả tham gia nhận bài dự thi cuộc thi viết tìm "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua thiết bị tin học Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 23/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp Vv phê duyệt Kế hoạch TGPL cho người khuyết tật năm 2015 Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 21/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp Vv Kết thúc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 177/STP-TTr ngày 21/3/2015 về việc xử lý sau Kết luận Thanh tra Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 15/4/2015 của Sở Tư pháp Vv Kiện toàn Ban điều hành dự án và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và áp dụng cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Quyết định số 32/QĐ-STP ngày 25/3/2015 Vv kiện toàn Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 23/03/2015 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Kế hoạch đấu thầu mua sổ theo dõi hoạt động hòa giải cơ sở năm 2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư Kết luận thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao đối với phòng Kiểm tra theo dõi và thi hành pháp luật Thông báo kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp ngày 12/4/2015 Công văn về việc xử lý sau kết luận Thanh tra Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015 Một số vấn đề liên quan đến Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 Cán bộ chờ nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương Quy định chi tiết thi hành Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Lịch làm việc tuần lễ thứ 15 của Sở Tư pháp Báo cáo tình hình hoạt động của Sở Tư pháp tháng 3/2015 Công văn về việ phối hợp xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình đối thoại thanh niên năm Thông báo về việc biên kê tài sản THADS đối với QSDĐ đối với ông Phạm Công Huấn Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 02/4/2015 Bộ Tư pháp hướng dẫn hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 03 năm 2015 Thông báo về việc xử lý Kết luận sau Thanh tra Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 30/3/2015 Lịch làm việc tuần 05 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 26/03/2015 Thông báo Vv chap lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật Sư Minh Danh Thông báo về việc biên kê tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Lệ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 19/03/2015 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở, Sở Tư pháp BẢN TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2014 Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2015 Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2015 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 16/03/2015 Công văn về việc triển khai Nghị định 126/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 Thông báo về việc không thực hiện giao dịch đối với QSDĐ đối với phần diện tích thu hồi của hộ ông Trần Văn Đề và bà Phan THị Hương tại ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Báo cáo thống kê số liệu hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 10/03/2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá các tài sản sau Thông báo Vv bán đấu giá tài sản:Trụ sở UBND xã Tân Phước (cũ) thuộc ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Danh mục các văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 02/2015 ( từ 16/01/2015 đến 15/02/2015) Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 02 năm 2015 Thông báo về việc Bán đấu giá Quyền sử dụng đất: 13 lô đất thuộc khu quy hoạch xây dựng chợ nông thôn mới xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; rung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2015) Quyết định phê duyệt công tác năm 2015 phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Quyết định phê duyệt công tác năm 2015 của Trung tâm TGPLNN Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị triển khai công tác ngành Tư pháp năm 2015 Kết luận số 632/KL-STP về việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Công văn yêu cầu Báo cáo thực hiện Cải cách hành chính Quý I/2015 Báo cáo tình hình hoạt động của Sở Tư pháp tháng 01/2015 Công văn của Sở Tư pháp về việc giải quyết tình hình hộ tịch, quốc tịch cư trú đối với đồng bào là Việt kiều từ Campuchia về Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 Thông báo về việc Luật sư Huỳnh Văn Chiến làm việc theo chế độ hợp đồng cho Văn phòng Công chứng Bù Gia Mập Thông báo về việc thu hồi giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên Thông báo về việc chuyển đổi Văn phòng Công chứng Hơn Quản từ Văn phòng Công chứng do 01 Công chứng viên thành lập thành Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên đại bàn tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Tư pháp năm 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 24/02/2015 Quyết đinh số 10/QĐ-STP ngày 19/01/2014 Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của TT.DVBĐGTS Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 11/02/2015 Công văn của Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện cuộc thi viết và chương trình bình chọn "Gương sáng Tư pháp" Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/6/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính Công văn về việc đăng ký thi đua năm 2015 Kết luận về việc thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao đối với phòng Xây dựng văn bản Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước của ông Bui Thanh Binh và bà Nguyễn Thị Mai Kết quả giải quyết Hồ sơ hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Bình Phước tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Báo cáo công tác Tư pháp năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2015 theo nguyên tắc cạnh tranh. Danh mục văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong tháng 01 năm 2015 Sở Tư pháp tặng quà cho người nghèo có điều kiện vui Tết Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức. viên chức năm 2014 Lịch làm việc tuần 52 của Sở Tư pháp QĐ ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua Ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2015 QĐ ban hành Quy chế quản lý tài sản của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 01 năm 2015 QĐ số 15/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của phòng Hàng Chính Tư pháp QĐ số 13/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 trên đđịa bàn tỉnh Bình Phước Sở tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quyết định về việc thừa ủy quyền giải quyết công việc trong các phòng chuyên môn thuộc Sở Quyết định số 11/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 phòng Xây dựng văn bản Quyết định số 03/QĐ-STP Vv phê duyệt công tác năm 2015 của Phòng Bổ trợ tư pháp Quyết định 2465/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa đầu kỳ văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh bản hành Quyết định phê duyệt sáng kiến, đề án năm 2014 Quyết định về việc tặng thưởng Giấy khen Giám đốc Sở năm 2014 Quyết định Công nhận Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2014 của STP Quyết định số 119/QĐ-STP Vv công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014 Quyết định số 01/QĐ-STP Vv ban hành quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở Tư pháp Kế hoạch số 02/KH-STP Vv Công tác ngành tư pháp năm 2015 Kế hoạch số 01/KH-STP Vv phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí năm 2015 Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ. QĐ 133/QĐ-STP ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2014 THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH VIỆT NAM, CẤP HỘ CHIẾU VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2014/NĐ-CP NGÀY 17/10/2014 CỦA CHÍNH PHỦ Thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế SỞ TƯ PHÁP BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2014 Thông báo của TT.DVBĐGTS về việc bán đấu giá 12.533 Cây cao su thanh lý trên diện tích 433.218,5 m2 thuộc tiểu khu 271,273,297 thuộc Lâm trường Minh Đức (cũ) do UBND huyện Hớn Quản quản lý, tọa lạc tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh II và Chi nhánh III Văn phòng Luật sư Thành Vinh Lịch làm việc tuần 50 của Sở Tư pháp Danh mục các Văn bản pháp luật do Trung ương, và HĐND, UBND tỉnh Ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 11/2014 Thông báo về việc Bán đấu giá QSDĐ các lô đất thuộc khu TTHC và khu đô thị mới thị xã Phước Long tọa lạc tại Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Bình Phước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện, cấp xã năm 2014 Lịch làm việc tuần 47 của Sở Tư pháp Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Bình Phước Thông báo về việc bán đấu giá QSDĐ gồm 25 lô đất thuộc khu đất trung tâm hành chính xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Bình Phước Thông báo về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại phường Phú Đức, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Bình Phước Thông báo về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Xã Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước Lịch làm việc tuần 46 của Sở Tư pháp Công văn số 737/STP-VP V/v báo cáo công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015 Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản của Trung tâm DV.BĐGTS tỉnh Bình Phước Công văn số 733/STP-VP V/v hướng dẫn bình xét, chấm điểm thi đua, khen thưởng năm 2014 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu gía các tài sản Trung tâm DV BĐGTS Thông báo bán đấu giá tài sản: Khai thác lâm sản tận dụng (cây đứng) tại khoảnh 3,6 tiểu khu 52 – Nông Lâm trường Đắk Mai thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, tọa lạc tại xã Đắk ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Thông báo Vv Bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước Thông báo v/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Tùng, bà Trinh, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quan; ông Thành, bà Sang, ngụ Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 44 của Sở Tư pháp Danh mục các văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp (từ ngày 18/9 đến 15/9/2014) Thông báo Vv Bán đấu giá QSDĐ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thông báo về việc Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng Phương Nam Công văn 703/STP-HCTP vv Hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch Công văn số 702/STP-HCTP V/v đăng ký chuyên đề triển khai tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp năm 2014 Lịch làm việc tuần 43 của Sở Tư pháp Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp Thông tư 20/2014/TT-BTP Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại P.Long Thủy, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh BP Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh BP Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh BP Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại ấp 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh BP Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh BP. V/v rà soát, đánh giá tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ 10 lô đất khu Trường tiểu học Minh Trung A; ấp Hiếu Cảm, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSĐ Khu tái định cư TTTD, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Thông báo v/v công chứng viên Bùi Văn Phòng làm việc theo chế độ hợp đồng cho Văn phòng công chứng Phú Riềng Thông báo vv thành lập Văn phòng Công chứng Bù Đốp Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSĐ tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSĐ tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước Công văn số 663/STP-HCTP vv kết quả đánh giá tác động của Luật Nuôi con nuôi Công văn 658/STP-VP Vv hướng dẫn xây dựng và bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 Thông báo v/v chấm dứt hoạt động của Văn phòng luật sư Vi Tiến Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá quyền sử dụng ở huyện Đồng Phú Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài quyền sử dụng đất và Nhà ở gắn liền với đất tại Thị Xã Đồng Xoài Thông báo Vv Bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô con nhãn hiệu Proton và 01 xe ô tô tải hiệu HuynhDai Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 40 của Sở Tư pháp Thông báo Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Thông báo Bán đấu giá Quyền sử dụng đất Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 9 năm 2014 Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thông tư Số: 174/2011/TT-BTC Công văn 198/STP-HCTP Vv Góp ý dự thảo Kế hoạch Thông báo Vv thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư Bảo Ngôn và Văn phòng luật sư Dương Chí Báo cáo kết quả rà soát các cơ sở nuôi dưỡng được giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành Công văn 196/STP-HCTP V/v góp ý dự thảo Quy chế Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện, cấp xã năm 2014 Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản gồm 287 phương tiện mô tô, ba gác máy và mooc lôi Thông báo v/v yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Đức Trung tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Thông báo v/v yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Thịnh Phú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công chứng Bình Phước Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công chứng Bình Phước Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công chứng Bình Phước Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công chứng Bình Phước Thông báo về việc Bán đấu giá QSDĐ gồm 40 lô đất thuộc khu đất trung tâm hành chính xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản Báo cáo công tác cải các hành chính quý III năm 2014 Thông báo số 119/TB-STP của Sở Tư pháp QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014 Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đứng tên hộ bà Huỳnh Thị Gái tại too3 3 KP5, TT. Chơn Thành, BP. Thông báo Bán đấy giá tài sản QSDĐ các lô đất tại huyện Chơn Thành, Bình Phước. Lịch làm việc tuần 37 của Sở Tư pháp Đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức tết Trung thu năm 2014 cho các cháu là con của công chức, viên chức và người lao động của Sở Bình Phước tổ chức thực hiện làm điểm đề án phòng, chống tham nhũng Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản QSDĐ đứng tên hộ bà Huỳnh Thị Mỹ tại KP.Đông Phất, phường Hưng Chiến, TX Bình Long tỉnh Bình Phước. Chơn Thành, tỉnh BP Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản QSDĐ đứng tên hộ bà Phạm Thị Vẹn tại KP.Trung Lợi, TT. Chơn Thành, tỉnh BP Thông báo Bán đấy giá tài sản quyền sử dụng đất của Trung tâm DV BĐGTS tỉnh Bình Phước tại Lộc Ninh, Bình Phước. Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để Bổ nhiệm Thừa phát lại và Thư ký Thừa phát lại Kết luận của đồng chí Bùi Quang Phụng - Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014 Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bình Long Nghị định mới về thi đua, khen thưởng Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2014 Công văn số 586/STP-HCTP Bình Phước thực hiện công tác kiểm tra đăng ký giao dịch bảo đảm tại 06 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Thông báo V/v phân chia thài sản thừa kế theo pháp luật của bà Bùi Kim Ngọc, Sinh năm 1959 Thông báo V/v phân chia thài sản thừa kế theo pháp luật của bà Lưu Thị Kim Liên, Sinh năm 1983 Báo cáo công tác hoạt động của Sở Tư pháp tháng 8/2014 Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thông báo số 106 vv Thông báo v/v kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Phương Ánh trú tại ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước THỰC TRẠNG BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH Công văn số 564/STP-HCTP vv V/v thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn của ông Lương Ngọc Dũng Lịch làm việc tuần 34 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ TƯ PHÁP THAM GIA ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG”

Họp spw kết 04 năm tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2014 Quy định thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu

Lịch làm việc tuần thứ 13 (từ ngày 25/3/2013 đến ngày 29/3/2013) của Sở Tư pháp

Lịch là việc tuần 08 (từ ngày 18/02/2013 đến ngày 23/02/2013) của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc phân chia thừa kế tài sản của Văn Phòng Công Chứng Bình Phước..

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan kiển soát TTHC

Lịch làm việc tuần 52(Từ ngày 24/12/2012 - 28/12/2012) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Danh mục cá Đề án đã được phê duyệt cần thực hiện trong năm 2014

Áp dụng 04 môn cho việc thi tuyển viên chức

Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện

Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Thực trạng – Nguyên nhân – Giải pháp

UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp xã, phường, thị trấn năm 2011

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Ngày 24/10/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 117/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Lê Thị Nở. Hộ khẩu thường trú: Số 51/4, Kp.Phước Thiện, P.Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 10/6/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

Sở Tư pháp banh hành kế hoạch tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua năm 2011

Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 6/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp xã

Ngày 24/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 97/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Tô Văn Lợi. Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Kp. Bình Thiện, phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo của Văn phòng công chứng Bình Phước

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lịch làm việc tuần 37

Quy định mới của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức.

Đảng bộ Sở Tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 03 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hội nghị triển khai Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ

Một số đề xuất xây dựng luật hộ tịch trong thời gian tới.

Lịch là việc tuần 10 (từ ngày 04/03/2013 đến ngày 08/03/2013) của Sở Tư pháp

Lịch làm việc tuần thứ 14 (từ ngày01/4/2013 đến ngày 05/4/2013) của Sở Tư pháp

Lịch làm việc tuần 25 của Sở Tư pháp Công văn 550/STP-HCTP V/v cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Huỳnh Thị Mộng Trinh

Ngày 26/9/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 107/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. Hộ khẩu thường trú: Ấp 4, xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày 18/7/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 78/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Hồ Thị Kim Vui. Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Kp. Thanh Bình, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thông báo vv đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẶT NỀN TẢNG CHO VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”

Lịch làm việc tuần 03(Từ ngày 14/01/2013-18/01/2013) của Sở Tư pháp

Văn bản mới hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản

Công văn 299/STP-HCTP V/v trả lời kiến nghị của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã tại Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I/2014 Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2014 Công văn 420/STP-HCTP Vv Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Bổ sung 15 biểu mẫu tờ khai hộ tịch

Báo cáo Kết quả thực hiện việc tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Thông báo kết quả xét duyệt Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng tại huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Hội nghị triển khai Luật Viên chức, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP và Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.

Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban công tác công chứng cuối năm 2012

Thông báo về việc bán đấu giá một số tài sản sau

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ngày 12/8/2011, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 04/TB-BĐGTS về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo Vv kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo

Ngày 14/7/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 75/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Ung Minh Công. Hộ khẩu thường trú: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng

Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011

Ngày 26/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 98/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Phạm Văn Nghĩa. Hộ khẩu thường trú: Kp. Phú Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong quá trình đổi mới hiện nay – vấn đề cần quan tâm

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

Bình Phước tổ chức lễ trao thẻ báo cáo viên pháp luật và đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Mức thu, trích, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 22/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 94/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Gái. Hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Khu phố 2, p.Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước

Bình Phước tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Quy định tìm gia đình thay thế trong Luật Nuôi con nuôi

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Quy định mức thu phí công chứng

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Triển khai văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011

Kết luận công tác thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước Công văn 148/STP-HCTP của Sở Tư pháp ngày 17/3/2014, về việc Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiện toàn, củng cố Tư pháp Xã, Phường, thị trấn giai đoạn 2010-2020

Luật biển, chủ quyền Quốc gia.

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 03 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Ngày 01/11/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 123/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Phùng Văn Thăng. Hộ khẩu thường trú: 30/4 An Linh, huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Ngày 09/04/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 29/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Lịch làm việc tuần 46 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

QĐ số 18/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

XOAY QUANH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Nội dung cơ bản của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP

Công văn 164/STP-HCTP về việc cử lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo Đề án của UBND tỉnh

Bản tin công chứng.

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Sở Tư pháp Bình Phước: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo việc bán đấu giá tài sản

Vv đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo số 20/VBTT-PCDS của Văn phòng Công chứng Bình Phước.

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lịch làm việc tuần 48(Từ ngày 26/11/2012 - 30/11/2012) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Thông báo V/v kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lịch là việc tuần 09 (từ ngày 25/02/2013 đến ngày 01/03/2013) của Sở Tư pháp

CV số 207/STP-HCTP ngày 02/4/2014 của Sở Tư pháp Bình Phước.

Thông báo về việc phân chia thừa kế tài sản của Văn Phòng Công Chứng Bình Phước..

Lịch là việc tuần 06 (từ ngày 04/02/2013 đến ngày 09/02/2013) của Sở Tư pháp

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia tài sản thừa kế của phòng công chứng Số 02

Cấp thẻ mã số thuế cá nhân từ ngày 01/07/2012

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết luận số 02/KL-STP Vv Thanh tra chuyên ngành đối với phòng Hành chính tư pháp.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Tư pháp

Kế hoạch Công tác ngành Tư pháp năm 2014

Ngày 07/9/2011, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 71/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Ngày 01/11/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 122/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Phạm Thị Liên Hiệp. Hộ khẩu thường trú: Kp. Phú Tân, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Cán bộ công chức được hưởng phụ cấp công vụ 10% lương hiện hưởng

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản - thực tiễn thi hành.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”

Từ hương ước xưa đến quy ước làng văn hóa ngày nay

Thông báo về việc bán đấu giá một số tài sản sau

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Bình Phước. Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” định kỳ tháng 6/2014.

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của phòng Công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Trợ giúp pháp lý lưu động tại Bù Gia Mập và Phước Long

Ngày 10/02/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 09/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Công văn 147/STP-HCTP của Sở Tư pháp ngày 17/3/2014, về việc triển khai thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BTP Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước
Sở tư pháp Google
Trang chủ
English

Đ/c Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp
Hội nghị Giao ban tháng 2/2015 của Sở Tư pháp

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2014

Tạo đàm ngày 8/3 năm 2015

Đ/c Bùi Quang Phụng -GĐ Sở Tư pháp thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo tại xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước


Trung thu 2014

Đ/c Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị CC,VC năm 2014.

Hội Nghị Giao ban công tác ngành Tư pháp Quý I/2014

Đ/c Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Trọng Trí - PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Thị Lan- PCVP

Hội nghị triển khai Ngày pháp luật

Hội thi Thanh niên với Văn hóa Công sở

Hội nghị tổng kết ngành Tư phápTiếp Đoàn Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Thông tin chung
Thông báo mới
Các đơn vị trực thuộc
Liên kết website
Giới thiệu chung về sở tư pháp
Tin nổi bật
VB chỉ đạo điều hành
Công tác nghiệp vụ
Lệ phí
Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Tân Phú - Tx. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3 879258 - Trưởng ban biên tập: Lê Tiến Hiếu
Xây dựng: Viện Công Nghệ Viễn Thông ( Email: contact@vnitt.ac.vn . Website: www.vnitt.ac.vn )