Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Phúc Hòa tại Bình Phước Sở Tư pháp tổ chức Chương trình đối thoại giữa Ban lãnh đạo Sở với đoàn viên, thanh niên năm 2017 Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Pháp Việt Thịnh Vượng tại Bình Phước Thông báo V/v giải tỏa kê biên tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Kim Hoa TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá 03 cây Tràm bông vàng và 32 cây Keo lá tràm trong khuôn viên Trường tiểu học Tiến Hưng A Thông báo tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Luyện Lịch làm việc tuần 15 của Sở Tư pháp Thông báo V/v kê biên tài sản THADS của bà Nguyễn Lê Mỹ Hằng và ông Phan Văn Tranh Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi tài sản THADS của bà Đỗ Thị Thu Hà Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi tài sản THADS của ông Võ Văn Sơ và bà Đỗ Thị Phước Thông báoV/v giải tỏa kê biên tài sản THADS của ông Nguyễn Trung Kiên và bà Sỹ Hồng Ngọc Thông báo V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của bà Huỳnh Thị Mai và ông Vũ Văn Cường TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ có diện tích 1.377,2 m2 thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại: khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá 468 đôi giày, dép các loại Thông báo danh sách người tập sự hành ngghề Công chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước Quý I năm 2017 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 03/2017 Công văn về việc xử lý sau Kết luận thanh tra đối với Văn phòng Công chứng Bình Long Công văn về việc xử lý sau Kết luận thanh tra đối với Văn phòng Công chứng Đồng Phú Công văn về việc xử lý sau Kết luận thanh tra đối với Văn phòng Công chứng Đồng Xoài Quyết định kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 136/STP-TTr ngày 06/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với Văn phòng công chứng Đồng phú năm 2017 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tháng 4/2017 Lịch làm việc tuần 13 của Sở Tư pháp thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức và những vướng mắc trong thực tiễn giải quyết công việc Thông báo V/v kê biên tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh Thông báo V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của hộ bà Trần Thi Nghiệm và ông Khưu Văn Bình Thông báo V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của ông Vũ Văn Bảy Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi tài sản THADS của bà Phan Thị Diệu Danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và Danh sách Đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến Quý I/2017 Quyết định V/v công bố danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến quý I/2017 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Giám đốc Sở với Đoàn viên, thanh niên năm 2017 Thông báo V/v chấm dứt tam dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phan Thị Diệu Thông báoV/v kê biên tài sản THADS của Công ty Cổ phần Thành Hưng Thông báo chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Võ Văn Sơ và bà Đỗ Thị Phước Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng đối với Công chứng viên Công chứng viên hợp danh Hoàng Thị Mai Khanh Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng Công chứng Đồng Phú TT. DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý do Cục Thuế tỉnh Bình Phước chuyển giao bán đấu giá Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2017 của Sở Tư pháp Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng đối với Công chứng viên Phạm Anh Kỳ Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng đối với Công chứng viên Nguyễn Viết Hệ Chi đoàn Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tháng thanh niên năm 2017 TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá bán đấu giá -1,86 ha cây cao su thuộc lô 58 Mỹ Nga (cây cao su có vòng thân bình quân là 50,66 cm) tại Nông lâm trường Nghĩa Trung – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là ông Lê Ngọc Tính và bà Lê Thị Vinh. Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 13/3/2017 SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy đột xuất ngày 09/3/2017 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 của Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp. Kế hoạch Đại hội Chi bộ 1 Nhiệm kỳ 2017 - 2020 TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá 5,34 ha cây cao su thuộc lô 59 Công Thành (cây cao su có vòng thân bình quân là 53,3cm) tại Nông lâm trường Nghĩa Trung – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Với tổng số cây là 2.245 cây cao su Thông báo về việc giải tỏa kê biên tài sản THADS của ông Nguyễn Ngọc Hân và bà Lê Thị Anh Thông báo Lịch kiểm tra của Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Luật sư đối với một số tổ chức hanh nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017 Thông báo Lịch kiểm tra của Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bán đấu giá tài sản Công văn số 136/STP-TTr của Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC của thanh tra Sở Tư pháp về việc Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng Kế hoach PBGDPL năm 2017 của Sở Tư pháp Kế hoạch 18-KH/STP ngày 06/3/2018 về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị" tại Sở Tư pháp Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 28/2/2017 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 28/2/2017 Chương trình hành động của Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ Tư pháp và Chương trình số 46/CTr-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 05 năm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2012-20/3/2017) Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 02/2017. Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2019 Đảng bộ Sở Tư pháp tham gia học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH Kế hoạch Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 Kế hoạch số 12 ngày 22/02/2017 của Sở Tư pháp về phát động phong trào thi đua chuyên đề "Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017" Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 22/2/2017 của Sở Tư pháp thực hiện công tác Quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2017 Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 22/02/2017 của Sở Tư pháp về thực hiện phong trào thi đua "Sở Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch số 10 ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp về thục hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý năm 2017 Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 Chi bộ 2 – Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp Đảng Thông báo việc thiết lập đường dây nóng trợ giúp pháp lý Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 của Đảng bộ Sở Tư pháp Chương trình số 31/CTr-UBND ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017. Quyết định ban hành Nội Quy tiếp công dân của Sở Tư pháp Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp Danh mục các văn bản pháp luật do trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong tháng 02/2017 Thông báo bán đấu giá 30 lô đất (Ký hiệu từ 01 đến 30) khu đất thuộc khu I, Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 953,8 m2 tại khu phố 7, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 02/2017 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2026 Kế hoạch 61-KH/ĐBSTP ngày 28/10/2016 của Đảng bộ Sở Tư pháp về nội dung sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Kế hoạch số 01-KH/ĐBSTP ngày 12/01/2017 của Đảng bộ Sở Tư pháp về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức buổi đối thoại với Đoàn viên thanh niên năm 2016 Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP VỚI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên đại bàn tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng, ban hành văn bản QPPL Danh mục văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 05/2016 Nhiệm vụ, giới thiệu chung về Thanh tra Sở Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Phú chuyển giao bán đấu giá. Danh sách hộp thư điện tử của công chức, viên chức Sở Tư pháp Chữ viết trên biển hiệu quảng cáo và tình yêu tiếng Việt Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về luật sư Giữa Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp Thông báo kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/5/2016 tại Sở Tư pháp Thông báo về việc nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo quy định của Thông tư số 54/2015/TT-BTP Công văn số 290 Về việc chỉ đạo công tác đăng ký và quản lý hộ tịch Thông báo về việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" Thông báo V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của các ông bà: Ông Nguyễn Vân Đức, bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, ngụ ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh; bà Trần Thị Huỳnh Như, ngụ ấp 8, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Thông báo V/v kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấu của các ông bà: ông Điểu Bé, ngụ tổ 5, ấp Bù Dinh, xã Thanh An; bà Đỗ Thị Hồng, ông Đỗ Văn Thắng, ngụ tổ 6, ấp An Hòa, xã Thanh An; ông Điểu Nhàn, bà Lâm Thị Ngọc Bích, ngụ tổ 5, ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là Công ty TNHH & DV Vận tải XNK Sơn Trung Nguyên. Quyết định về việc cấp thẻ Công chứng viên Công văn số 129/STP-BTTP về việc báo cáo bổ sung số liệu thống kê tình hình tổ chức, hoạt động công chứng theo mẫu mới Lịch làm việc tuần 20 của Sở Tư pháp Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là Công ty TNHH SX TM DV Như Linh Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 208m2 tại ại thôn 5, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 10.000m2 tại: Thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI “NGÀY PHÁP LUẬT” ĐỊNH KỲ THÁNG 4/2016 NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 10/5/2016 Công văn số 280/STP-BTTP VV đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo đấu giá tài sản định kỳ năm 2016. Công văn số 277/STP-BTTP và Công văn số 280/STP-BTTP Vv đôn đốc gửi báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 Công văn số 279/STP-BTTP Vv đôn đốc gửi báo cáo định kỳ năm 2016 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Công chứng Công văn về việc công chứng hợp đồng thuê đất tại KCN Nam Đồng Phú TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ có diện tích 9.886,5m2 tại: Thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 4.000m2 tại thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Giấy chứng nhận đứng bà Lưu Lựu Hà. TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 2.951,2m2 ại thôn 2, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Giấy chứng nhận đứng tên ông Vũ Anh Chương – bà Hoàng Thị Vân. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý do Phòng Quản lý đô thị thị xã Đồng Xoài chuyển giao bán đấu giá BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU CHO NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TỪ CAMPUCHIA VỀ VÀ CON CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HIỆN ĐANG SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 09/5/2016 Lịch làm việc tuần 19 của Sở Tư pháp Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng và cấp thẻ cho các Công chứng viên: Nguyễn Thị Ái, Huỳnh Hùng Dũng Công văn thông báo về chương trình bồi dưỡng pháp luật và kỷ năng chuyên sâu trong lĩnh vực công chứng Công văn đăng ký cấp thẻ Công chứng viên Báo cáo công tác Tư pháp tháng 4/2016 của Sở Tư pháp TT.DVBĐGTS tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ có diện tích 16.350m2, tại thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên hộ ông Nguyễn Văn Hải và bà Lưu Thị Nguyệt. TT.DVBĐGTS tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ có diện tích 5.086,5m2 tại khu Đức Thọ, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Giấy chứng nhận đứng tên hộ ông: Phạm Duy Khải Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Hoàng Kim Vinh tại thị xã Đồng Xoài TT.DVBĐGTS tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ có diện tích 466m2 tại thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên bà Đặng Thị Phượng Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Thông báo quyết định cấp thẻ công chứng viên Thông báo quyết định cấp thẻ công chứng viên Lịch làm việc tuần lễ 18 của Sở Tư pháp Thông báo việc bán đấu giá QSDĐ là: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là bà Trần Thị Diệu Anh. Thông báo việc bán đấu giá QSDĐ là: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là ông Lê Ngọc Tính và Bà Lê Thị Vinh. Thông báo việc bán đấu giá QSDĐ là: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là: ông Lê Duy Sành – bà Nguyễn Thị Hân. Địa chỉ tài sản tại: Thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Thông báo việc bán đấu giá Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là: ông Bùi Minh Sang – bà Nguyễn Thị Đào. Đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại: Thôn 12, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Thông báo việc bán đấu giá QSDĐ là: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là ông: Trần Quang Khánh. Đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại: Thôn Phước An, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Thông báo việc bán đấu giá QSDĐ là: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là: ông: Nguyễn Văn Duy – bà Hoàng Thị Thanh Trang Bình Phước ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 về thể chế và cải cách thủ tục hành chính Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2016 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản đối với Công ty cổ phần đầu tư TC Bình Phước Thông báo về việc V/v kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của: bà Đoàn Thị Loan, địa chỉ: Tổ 2, ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; ông Võ Văn Sơ, bà Đỗ Thị Phước, địa chỉ: 2/128A, tổ 17, khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chuyển giao. Thông báo về việc giải tỏa kê biên tài sản của bà Phạm Thị Vẹn Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban công tác Tư pháp Quý I.2016 Lịch làm việc tuần 17 của Sở Tư pháp Công văn yêu cầu cung cấp thông tin chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước UBND tỉnh Bình Phước tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Phú chuyển giao bán đấu giá. Danh mục văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 04/2016 Thông báo Bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thảnh, tỉnh Bình Phước Báo cáo hoạt động QLNN về công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước Thông báo việc mở các lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá, luật sư, công chứng của trường Đại học Đà Lạt Lịch làm việc tuần 16 của Sở Tư pháp Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước chuyển giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TT. Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: 02 cây xà cừ ở đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản : 89,949 m3 gỗ tròn và gỗ xẻ các loại Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng Hớn Quản của CCV Hà Minh Trí và Nguyễn Thị Ái Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 07/4/2016 Công văn yêu cầu góp ý nội dung Dự thảo Kế hoạch triển khai đề án "Cơ sở dữ liệu Hộ tịch trên toàn quốc" Lịch làm việc tuần 15 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 6/4/2016 Thông báo về việc cấp lại giấy Đăng ký hoạt động cho chi nhánh Văn phòng Luật sư Vinh và Tình Thông báo việc cấp lịa giấy hoạt động cho văn phòng Luật sư Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo việc Bán đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Phú chuyển giao bán đấu giá Lịch làm việc tuần 14 của Sở Tư pháp Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất: 117 lô đất thuộc khu quy hoạch dân cư Trung tâm thị trấn Lộc Ninh (mới), huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Những thay đổi mới về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính từ 02/5/2016 Công văn về việc chuẩn bị nội dung tập huấn Luật Hộ tịch Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 30/3/2016 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Thông báo v/v giải tỏa kê biên tài sản của ông Phùng Ngọc Lợi tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Thông báo v/v kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của các ông bà: ông Lê Minh Hoàng, bà Đỗ Thị Đức; bà Trần Thị Chè tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Thông báo v/v đăng ký hành nghề công chứng và cấp thẻ cho công chứng viên Vũ Thị Lan tại Văn phòng công chứng Lộc Ninh Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ có diện tích 527 m2 Tổ 5, KP Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước. Bình Phước ban hành Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước chuyển giao bán đấu giá. Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016 Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quang Tích Thông báo ý kiết kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp, chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương THH tại cuộc họp xét nâng bậc lương TTH năm 2016 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 3/2016 Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật tố tụng dân sự Lịch làm việc tuần lễ 13 của Sở Tư pháp. Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án của Công ty TNHH Đại Dương như sau: Trung tâm DV BĐGTS tỉnh Bình Phước Thông báo Bán đấu giá có diện tích 208m2. QSDĐ thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số 00. GCNQSDĐ số BB 685673, số vào sổ cấp GCN CH 00167 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 05/11/2010, tọa lạc tại thôn 5, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Giấy chứng nhận đứng tên ông – bà: Cao Hoàng Tâm – Phạm Thị Hạnh. Báo cáo thống kê số liệu Hộ tịch năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2016 Lịch làm việc tuần 12 của Sở Tư pháp Bình Phước ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự Chương trình hành động của Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ Tư pháp và Chương trình số 44/CTr-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 2422,4 tại tọa lạc tại khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 16/3/2016 Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích 147,5 m2. Tại KP 1, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Quy định mới về kiểm tra tính pháp lý đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Trung tâm Dịch vụ BĐGTS tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô 16 chỗ, loại xe khách, tài sản thanh lý do Viện KSND tỉnh Bình Phước chuyển giao bán đấu giá Lịch làm việc tuần lễ 11 của Sở Tư pháp Thông báo về việc giải tỏa kê biên tài sản thi hành án dân sự đối với QSDĐ của ông Đoàn Ngọc Thơ Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X Kế hoạch công tác năm 2016 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Công văn đề nghị góp ý Bộ thủ tục hành chính về Nuôi con nuôi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo niêm yết việc bán đấu giá tài sản Phòng làm việc Hội người cao tuổi thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước của bà Trần Thị Diệu Anh Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoà của ông Lê Ngọc Tính và bà Lê Thị Vinh Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ của ông Đoàn Văn Chương tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Kết quả phê duyệt Hồ sơ thành lập Văn phòng Công chứng Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Các văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Các văn bản liên quan tới Quyền người tiêu dùng Các văn bản về phát triển Nghề công tác xã hội Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án nghề công tác xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: 32 xe mô tô hai bánh các loại. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: Cầu Rạt xã Tân Phước (cũ). Tổng khối lượng sắt: 12.642,75 kg Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước chuyển giao. Lịch làm việc tuần lễ 10 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 03/3/2016 tại Sở Tư pháp Bình Phước Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Hồng Tâm Đức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất của hộ ông bà Võ Thành Phương – Lê Thị Lan; tọa lạc tại: Ấp 4 (nay là Thôn 4), xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất của Ông Đỗ Hữu Bé - bà Trần Thị Cúc tại Thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất của ông Điểu Nắ và bà Thị Mai tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Giấy chứng nhận đứng tên bà Lưu Lựu Hà. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất có diện tích 486,9m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2047, tọa lạc tại khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 02/2016 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản gồm: 30.125 cây cao su thanh lý thuộc lô 3,7,9/1988 tại Nông trường Minh Thành – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 01/03/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Báo cáo công tác Tư pháp tháng 2.2016 của Sở Tư pháp Công văn đề nghị Góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua mức thu lệ phí đăng ký Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước Công văn số 120/STP-XD&KTVB ngày 26.02.2016 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I.2016 Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trần Phùng Lịch làm việc tuần 09 của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2016 Thông báo v/v đăng ký hành nghề công chứng và cấp thẻ cho Công chứng viên Nguyễn Văn Hiếu tại Văn phòng công chứng Bù Đăng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Trần Quang Khánh Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản của ông: Nguyễn Văn Duy – bà Hoàng Thị Thanh Trang. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: QSDĐ có diện tích 200m2 của Ông Bùi Minh Sang và bà Nguyễn Thị Đào Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản của ông Lê Duy Sành và bà Nguyễn Thị Hân Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản gồm: 27.059 cây cao su thanh lý thuộc lô 3,4,5/1986 tại Nông trường Minh Thành – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. Tổng hợp Danh mục Văn bản QPPL do HĐND và UBND ban hành từ ngày 01.01.1997 đến 30.12.2015 liên quan đến lĩnh vực Tư pháp càn hiệu lực Lịch làm việc tuần lễ thứ 8.2016 của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 02.2016 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 18/02/2016 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư pháp Công văn đề nghị thực hiện công tác Tư pháp năm 2016 trên đại bàn tỉnh Bình Phước Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cáp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước họp mặt đầu xân năm Bính Thân 2016 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 27/01/2016 Công văn về việc yêu cầu nghiêm túc thực hiện lịch nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Lịch làm việc tuần 05 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký hành nghề Công chứng và cấp thẻ cho Công chứng viên Phạm Quân và Phạm Việt Tuân tại Văn Phòng Công chứng An Lộc Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản của Sở Tư pháp năm 2015 Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và tổng hợp trả lời kiến nghị đối với công tác Tư pháp Vv hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch Kế hoạch thực hiện cơ chế một của liên thông tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Hành vi "cho vay nặng lãi" đã minh bạch, rõ ràng hơn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Văn phòng Luật sư Bùi Gia Nên tại Phú Riêng, Bình Phước Thông báo về việc đăng ký hành nghề công chứng và cấp thẻ cho các Công chứng viên: Huỳnh Thanh Tân và Nguyễn Thị Ái tại Văn phòng Công chứng Hớn Quản Công văn về việc thực hiện đăng ký thi đua năm 2016 Lịch làm việc tuần 04 của Sở Tư pháp Quyết định phát động phong trào thi đua thường xuyên năm 2016 và phong trào thi đua chuyên đề" Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả" của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề 2016 của Ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước Thông báo về việc tạm ngừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hà Thị Loan Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 20/01/2016 Công văn về việc quản lý, hạch toán thù lao công chứng Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Lãnh đạo ngày 14/01/2016 Tả lời đơn của bà TrầnThị Lan Anh, địa chỉ Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đã ghi chú kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 15/01/2016 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 13/01/2016 tại Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần 03 của Sở Tư pháp Công văn về việc triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Công văn về việc phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp và 04 năm thi hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP Lịch làm việc tuần lễ 02 của Sở Tư pháp Các quyết định khen thưởng tổng kết năm 2015 cho tập thể , cá nhân thuộc Sở Tư pháp Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Công tác Tư pháp năm 2016 (Tài liệu do Bộ Tư pháp ban hành) Lịch làm việc tuần 01 của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 12/2015 Quyết định công nhận sang kiến cấp cơ sở cho các cá nhân thuộc Sở Tư pháp Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 21/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 16/12/2015 tại Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần 52 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước của ông Besebeck Thomas và bà Chung Hoàng Diệu Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước của ông Shane Grover và bà Nguyễn Thị Thu Hương Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Thông báo về việc tạm ngừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của ông Ngô Hoàng Vinh và bà Ngô Thị Thời Thông báo về việc tạm ngừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của ông Mai Quốc Hùng và bà Từ Thị Phe Thông báo về việc tạm ngừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của bà Trần Thị Na Thông báo về việc tạm dừng việc đăng ký chuyển quyền sở hữu sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Thị SonL Thông báo về việc tạm dừng đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Bạch Lân; địa chỉ số 05, đường 11 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 15/12/2015 Danh mục văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 10/2015 Bất cập về chế độ báo cáo hiện nay Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 10/12/2015 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 51 của Sở Tư pháp Công văn trả lời kiến nghị của cử tri về lệ phí chứng thực Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của trường hợp ông Ko Jou Chung và bà Lâm Thị Phương Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 08/12/2015 Lịch làm việc tuần 50 (từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015) của Sở Tư pháp Kết luận Thanh tra và Công văn xử lý sau Kết luận Thanh tra Văn phòng Công chứng Phương Nam Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Thanh Long và Công văn xử lý sau Kết luận thanh tra Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 04/12/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Nguyễn Đức Thành và bà Vũ THị Hoàng Anh Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 02/12/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của trường hợp ông Guo Jhih Min và bà Lê Thị Ngọc Lài Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 26/11/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 25/11/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 Lịch làm việc tuần lễ 49 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 24/11/2015 Công văn về việc tiếp tục thông tin phổ biến đăng ký nuôi con nuôi tại địa bàn cơ sở Công văn về việc triển khai trang bị sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch Lịch làm việc tuần thứ 48 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Chu Anh Tuấn, sinh năm 1990, thường trú tại Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp bà Chu Thị Bích Liên, sinh năm 1962, thường trú tại Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Quyết đinh công bố danh sách Công chứng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn, bồi dương nghiệp vụ công chứng cho đội ngũ Công chứng viên và chuyên viên pháp lý Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp bà Điền Thị Thanh Tâm, sinh năm 1986, thường trú tại Xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của trường hợp bà Lương Thị Thu, sinh năm 1987, thường trú tại tại xã Thống nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-UBND Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp năm 2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản gồm: Vườn cây cao su bao gồm 12.533 cây cao su trên diện tích 433.218,5 m2 tại các tiểu khu 271, 273, 279 thuộc Lâm trường Minh Đức (cũ) do UBND huyện Hớn Quản quản lý, tọa lạc tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 47 của Sở Tư pháp Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 06/11/2015 Thông báo về việc thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 46 của Sở Tư pháp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Công văn số 769/STP-VP về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015 Hướng dẫn về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp bà Đinh Thị Nhi, sinh năm 1991, thường trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 29/10/2015 lịch làm việc tuần 45 (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015) Cục Hộ Tịch, Quốc Tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: QSDĐ có diện tích 4381,5 m2 và tài sản gắn liền với đất tại Tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban tháng 10/2015 Công văn về việc hướng dẫn cụ thể xác định thẩm quyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp chô người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động taiij tỉnh Bình Phước Thông báo về việc cha nhận con đối với trường hợp ông Roel Borremans Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 23/10/2015 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản các lô đất thuộc Thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước Công văn về việc xử lý kết luận sau thanh tra đối với Phòng Công chứng số 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất gồm: 03 lô đất thuộc khu đất Bệnh viện Đa khoa (cũ) tọa lạc tại đường QL14, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Công văn về việc chỉ đạo UBND các xã, phương, thị trấn thực hiện đúng quy trình cấp giấy xác nhận tỉnh trạng hôn nhân Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Về việc lịch kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BYT-BCA Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 41 của Sở Tư pháp Thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú Thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Phú, xã Tân Lợi, xã Tân Hoà huyện Đồng Phú Bình Phước tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp ông Wang Yi Chieh và bà Thóng Mỹ Hằng Lịch làm việc tuần lễ 40 của Sở Tư pháp Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 628/STP-TTr và Công văn số 631/STP-TTr ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý kết luận sau thanh tra Quyết kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 627; Công văn số 629 và Công văn số 630 ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận Thanh tra Thông tư số 10/2015/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thi hành pháp luật Chính sách mới đối với Trợ giúp viên pháp lý Lịch làm việc tuần 38 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 23/9/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 21/9/2015 Lịch làm việc tuần 39 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Caesar Yong Yiew Bui và bà Nguyễn Thị Thu Diệu Thông báo về việc kê biên tài sản đối với 1 phần QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Lưu Thế Tiến, đại chỉ Thôn Tân Bình, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 17/9/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 9/9/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Huang Shi Yan và bà Cao Việt Anh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Báo cáo thống kê số liệu hộ tịch 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP XẾP GIẢI BÀI DỰ THI CV số 207/STP-HCTP ngày 02/4/2014 của Sở Tư pháp Bình Phước.

Bàn về phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Tư pháp

Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Bình Phước Thông báo về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Xã Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước Quy định chi tiết thi hành Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Công văn 550/STP-HCTP V/v cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Huỳnh Thị Mộng Trinh

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Công văn về việc trng bị phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8/2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh BP. Báo cáo công tác hoạt động của Sở Tư pháp tháng 4/2015 Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Thông tư số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao. Danh mục các văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 02/2015 ( từ 16/01/2015 đến 15/02/2015) Thông báo V/v phân chia thài sản thừa kế theo pháp luật của bà Bùi Kim Ngọc, Sinh năm 1959 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu gía các tài sản Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền giữa ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Cẩm Tú

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản

Ngày 11/10/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 112/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Tô Thị Hệ. Hộ khẩu thường trú: Ấp 4, xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 24/8/2015 Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2015 của Sở Tư pháp

Ngày 04/10/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 110/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Tuyến. Hộ khẩu thường trú: Kp.Xuân Bình, phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước

Quyết định 1191/QĐ-BTP ngày 28/5/2014 của Bộ Tư pháp Quyết định kiện toàn bộ phận làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính trên đại bàn tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

Hội nghị triển khai Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ

Công văn về việc yêu cầu báo cáo số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm 2015 Đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức tết Trung thu năm 2014 cho các cháu là con của công chức, viên chức và người lao động của Sở V/v rà soát, đánh giá tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước Lịch làm việc tuần lễ 01 năm 2014 của Sở Tư pháp Thông báo về việc kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Phạm Văn Thành, địa chỉ: tổ 3, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Kết luận Công tác thanh tra chuyên ngành đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước

Lịch làm việc tuần 47 (Từ ngày 19/11/2012 đến 23/11/2012) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Kết luận: Công tác thanh tra hành chính đối với Văn phòng Luật sư Thành Vinh.

Đấu thầu và đấu giá hàng hóa hiện nay theo pháp luật Việt Nam.

Thông báo số 106 vv Thông báo v/v kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Phương Ánh trú tại ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình kết hôn có yếu tố nước ngoài từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/4/2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 05/9/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 103/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Lê Thị Lộc. Hộ khẩu thường trú: Kp.Phước Thọ, phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Lịch làm việc tuần 15 (từ ngày 07/4/2014 đến ngày 11/4/2014) Công văn yêu cầu Báo cáo thực hiện Cải cách hành chính Quý I/2015 Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 15/4/2015 của Sở Tư pháp Vv Kiện toàn Ban điều hành dự án và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và áp dụng cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2014

Thông báo V/v kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo v/v yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Đức Trung tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Công văn 198/STP-HCTP Vv Góp ý dự thảo Kế hoạch Quyết định kết thức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 192/STP-TTr ngày 06/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghề Luật sư Khóa 16 tại tỉnh Tây Ninh Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức. viên chức năm 2014 Lịch làm việc tuần 29 (từ ngày 14/7 đến ngày 18/7/2014) QĐ số 13/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật Lịch làm việc tuần 20 của Sở Tư pháp CV 463/ĐKTr Vv thay đổi lịch kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư phán năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình phước

Lịch làm việc tuần 37

Công văn số 702/STP-HCTP V/v đăng ký chuyên đề triển khai tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp năm 2014

Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 471/ QĐ-TTg

Sở Tư pháp tổ chức thẩm tra, lập hồ sơ giải

Ngày30/03/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 26/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh BP

Lịch làm việc tuần 50 (Từ ngày 10/12/2012 đến 14/12/2012) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc Bán đấu giá QSDĐ gồm 40 lô đất thuộc khu đất trung tâm hành chính xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Hội thi nấu ăn Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

Kế hoạch Công tác ngành Tư pháp năm 2014 Lịch làm việc tuần 24 của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5/2015 Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 01 năm 2015

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011

Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 19/03/2015 Thông báo V/v phân chia thài sản thừa kế theo pháp luật của bà Lưu Thị Kim Liên, Sinh năm 1983 Lịch làm việc tuần 08 từ ngày 17/02/2014 đến ngày 21/02/2014 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lịch làm việc tuần 37 của Sở Tư pháp

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 03 năm 2015

Ngày 01/03/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 14/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Quyết định số 197/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp Công văn số 663/STP-HCTP vv kết quả đánh giá tác động của Luật Nuôi con nuôi SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2014 Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công chứng Bình Phước Một số kết quả hoạt động TGPL lưu động của TTTGPL nhà nước tỉnh Bình Phước Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẶT NỀN TẢNG CHO VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”

Quyết định phê duyệt công tác năm 2015 phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 30/3/2015

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý

Lịch làm việc tuần 25 của Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần thứ 02 (từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/01/2014)
Sở tư pháp Google
Trang chủ
English

Đ/c Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp


Hội nghị triển khai Ngày pháp luật


Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019


THÔNG TIN CHUNG
Danh sách
Thông báo
Các đơn vị trực thuộc
Liên kết website
Giới thiệu chung về sở tư pháp
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu chung về Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Tin có hình

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh: Bình Dương và Bình Phước.

Ngày 06/01/1997, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc Sở Tư pháp

Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ ngày thành lập đến nay, do yêu cầu hoàn thiện thể chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới cho ngành Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp đúng quy định của pháp luật, như: Quyết định số 70/1999/QĐ-UB ngày 14/4/1999, Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005, Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009.

Đặc biệt ngày 14/7/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 24/7/2015

(Toàn văn Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND)

Để triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 14/8/2015, Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Nội dung Quyết định số 101/QĐ-STP) và Quyết định số 127/QĐ-STP ngày 02/11/2015 ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp (Nội dung Quyết định số 127/QĐ-STP ).

                                                                                                         BAN BIÊN TẬP

[Trở về]
Tin nổi bật
Văn bản pháp luật mới
VB chỉ đạo điều hành
Hoạt động của các phòng chuyên môn
Lệ phí
Hoạt động tuyên truyền
Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Tân Phú - Tx. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3 881 964 - Trưởng ban biên tập: Lê Tiến Hiếu
Xây dựng: Viện Công Nghệ Viễn Thông ( Email: contact@vnitt.ac.vn . Website: www.vnitt.ac.vn )