Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 27/01/2016 Công văn về việc yêu cầu nghiêm túc thực hiện lịch nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Lịch làm việc tuần 05 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký hành nghề Công chứng và cấp thẻ cho Công chứng viên Phạm Quân và Phạm Việt Tuân tại Văn Phòng Công chứng An Lộc Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và tổng hợp trả lời kiến nghị đối với công tác Tư pháp Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản của Sở Tư pháp năm 2015 Vv hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch Kế hoạch thực hiện cơ chế một của liên thông tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Hành vi "cho vay nặng lãi" đã minh bạch, rõ ràng hơn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Văn phòng Luật sư Bùi Gia Nên tại Phú Riêng, Bình Phước Thông báo về việc đăng ký hành nghề công chứng và cấp thẻ cho các Công chứng viên: Huỳnh Thanh Tân và Nguyễn Thị Ái tại Văn phòng Công chứng Hớn Quản Lịch làm việc tuần 04 của Sở Tư pháp Công văn về việc thực hiện đăng ký thi đua năm 2016 Quyết định phát động phong trào thi đua thường xuyên năm 2016 và phong trào thi đua chuyên đề" Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả" của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề 2016 của Ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước Thông báo về việc tạm ngừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hà Thị Loan Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 20/01/2016 Công văn về việc quản lý, hạch toán thù lao công chứng Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Lãnh đạo ngày 14/01/2016 Tả lời đơn của bà TrầnThị Lan Anh, địa chỉ Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đã ghi chú kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 15/01/2016 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 13/01/2016 tại Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần 03 của Sở Tư pháp Công văn về việc triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Công văn về việc phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp và 04 năm thi hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP Lịch làm việc tuần lễ 02 của Sở Tư pháp Các quyết định khen thưởng tổng kết năm 2015 cho tập thể , cá nhân thuộc Sở Tư pháp Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Công tác Tư pháp năm 2016 (Tài liệu do Bộ Tư pháp ban hành) Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 12/2015 Quyết định công nhận sang kiến cấp cơ sở cho các cá nhân thuộc Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần 01 của Sở Tư pháp Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 21/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 16/12/2015 tại Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần 52 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước của ông Besebeck Thomas và bà Chung Hoàng Diệu Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước của ông Shane Grover và bà Nguyễn Thị Thu Hương Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Thông báo về việc tạm ngừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của ông Ngô Hoàng Vinh và bà Ngô Thị Thời Thông báo về việc tạm ngừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của ông Mai Quốc Hùng và bà Từ Thị Phe Thông báo về việc tạm ngừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của bà Trần Thị Na Thông báo về việc tạm dừng việc đăng ký chuyển quyền sở hữu sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Thị SonL Thông báo về việc tạm dừng đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Bạch Lân; địa chỉ số 05, đường 11 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 15/12/2015 Danh mục văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 10/2015 Bất cập về chế độ báo cáo hiện nay Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 10/12/2015 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 51 của Sở Tư pháp Công văn trả lời kiến nghị của cử tri về lệ phí chứng thực Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của trường hợp ông Ko Jou Chung và bà Lâm Thị Phương Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 08/12/2015 Lịch làm việc tuần 50 (từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015) của Sở Tư pháp Kết luận Thanh tra và Công văn xử lý sau Kết luận Thanh tra Văn phòng Công chứng Phương Nam Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Thanh Long và Công văn xử lý sau Kết luận thanh tra Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 04/12/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 02/12/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Nguyễn Đức Thành và bà Vũ THị Hoàng Anh Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của trường hợp ông Guo Jhih Min và bà Lê Thị Ngọc Lài Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 26/11/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 25/11/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 Lịch làm việc tuần lễ 49 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 24/11/2015 Công văn về việc tiếp tục thông tin phổ biến đăng ký nuôi con nuôi tại địa bàn cơ sở Công văn về việc triển khai trang bị sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch Lịch làm việc tuần thứ 48 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Chu Anh Tuấn, sinh năm 1990, thường trú tại Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp bà Chu Thị Bích Liên, sinh năm 1962, thường trú tại Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Quyết đinh công bố danh sách Công chứng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn, bồi dương nghiệp vụ công chứng cho đội ngũ Công chứng viên và chuyên viên pháp lý Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp bà Điền Thị Thanh Tâm, sinh năm 1986, thường trú tại Xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của trường hợp bà Lương Thị Thu, sinh năm 1987, thường trú tại tại xã Thống nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-UBND Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp năm 2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản gồm: Vườn cây cao su bao gồm 12.533 cây cao su trên diện tích 433.218,5 m2 tại các tiểu khu 271, 273, 279 thuộc Lâm trường Minh Đức (cũ) do UBND huyện Hớn Quản quản lý, tọa lạc tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 47 của Sở Tư pháp Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 06/11/2015 Thông báo về việc thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 46 của Sở Tư pháp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Công văn số 769/STP-VP về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015 Hướng dẫn về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp bà Đinh Thị Nhi, sinh năm 1991, thường trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 29/10/2015 lịch làm việc tuần 45 (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015) Cục Hộ Tịch, Quốc Tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau: QSDĐ có diện tích 4381,5 m2 và tài sản gắn liền với đất tại Tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban tháng 10/2015 Công văn về việc hướng dẫn cụ thể xác định thẩm quyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp chô người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động taiij tỉnh Bình Phước Thông báo về việc cha nhận con đối với trường hợp ông Roel Borremans Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 23/10/2015 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản các lô đất thuộc Thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước Công văn về việc xử lý kết luận sau thanh tra đối với Phòng Công chứng số 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất gồm: 03 lô đất thuộc khu đất Bệnh viện Đa khoa (cũ) tọa lạc tại đường QL14, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Công văn về việc chỉ đạo UBND các xã, phương, thị trấn thực hiện đúng quy trình cấp giấy xác nhận tỉnh trạng hôn nhân Về việc lịch kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BYT-BCA Lịch làm việc tuần 41 của Sở Tư pháp Thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú Thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Phú, xã Tân Lợi, xã Tân Hoà huyện Đồng Phú Bình Phước tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp ông Wang Yi Chieh và bà Thóng Mỹ Hằng Lịch làm việc tuần lễ 40 của Sở Tư pháp Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 628/STP-TTr và Công văn số 631/STP-TTr ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý kết luận sau thanh tra Quyết kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 627; Công văn số 629 và Công văn số 630 ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận Thanh tra Thông tư số 10/2015/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thi hành pháp luật Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 23/9/2015 Lịch làm việc tuần 38 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 21/9/2015 Chính sách mới đối với Trợ giúp viên pháp lý Lịch làm việc tuần 39 của Sở Tư pháp Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Caesar Yong Yiew Bui và bà Nguyễn Thị Thu Diệu Thông báo về việc kê biên tài sản đối với 1 phần QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Lưu Thế Tiến, đại chỉ Thôn Tân Bình, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 17/9/2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 9/9/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Huang Shi Yan và bà Cao Việt Anh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Báo cáo thống kê số liệu hộ tịch 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP XẾP GIẢI BÀI DỰ THI Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 04/9/2015 Thông báo về việc Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Wang Szu Wei và bà Đỗ Thị Ngọc Giàu Lịch làm việc tuần 37 của Sở Tư pháp Những điểm mới cơ bản về sửa đổi, bổ sung mức thu phí công chứng, chứng thực. Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền giữa ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Cẩm Tú Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 24/8/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8/2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Phùng Quốc Hải Đăng và bà Lê Thị Thanh Nga Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Cai Xiao Qin và bà Cao Thị Thùy Linh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10/7/2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015 Lịch làm việc tuần 36 của Sở Tư pháp Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Đồng Xoài Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Đồng Phú Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Phú Riềng Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với VPCC Tân Tiến Công văn về việc xử lý sau kết luận thanh tra Báo cáo tình hình thực hiện công tác Pháp chế 6 tháng đầu năm 2015 Kế hoạc triển khai thực hiện Kế hoạch 159/KH-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước Lịch làm việc tuần 35 của Sở Tư pháp Bình Phước ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 20/8/2015 Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 493/KL-STP ngày 06/7/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Lịch làm việc tuần 34 của Sở Tư pháp Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ – CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Nhật Hoàng Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp của bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc và ông Kevin Michael Mc Der mott Báo cáo Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước Thông báo về việc không thực hiện giao dịch đối với Quyền sử dụng đất số Seri của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư - thương mại và du lịch Mỹ Việt, tỉnh Bắc Ninh Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghề Luật sư Khóa 16 tại tỉnh Tây Ninh Thông báo về việc Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để bổ nhiệm Thừa phát lại Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về ván đề chậm thời hạn cấp phiếu Lý lịch tư pháp Công văn về việc báo cáo tình hình và số liệu nuôi con nuôi thực tế Công văn hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch Trả lời kiến nghị của Tổ Đại biểu về vấn đề Quốc tịch, Hộ tịch Lịch làm việc tuần lẽ 32 của Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện những giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 báo cáo công tác hoạt động tháng 7/2015 của Sở Tư pháp Lịch làm việc tuần lễ 31 của Sở Tư pháp Báo cáo sơ kết phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thi Công chức hành chính năm 2015 theo nguyên tắc cạnh tranh SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI “NGÀY PHÁP LUẬT” ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2015 Danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp từ ngày 16/6/2015 đến 17/7/2015 Công văn về việc đôn đốc triển khai trang bị phần mềm Quản lý Hộ tịch Công văn yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP Lịch làm việc tuần 30 của Sở Tư pháp Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 Danh mục văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 6/2015 Một số kết quả hoạt động TGPL lưu động của TTTGPL nhà nước tỉnh Bình Phước Công văn về việc yêu cầu báo cáo số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm 2015 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Diep Phuoc Quang và bà Hà Thu Trinh Thông báo về việc cha xin nhận con của ông Diep Phuoc Quang, sinh ngày 04/10/1984 Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của ông Nguyễn Thành Trí và bà Huỳnh Thị Thu Hiền tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Luật Doanh nghiệp 2014, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính. Thông báo về việc kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Phạm Văn Thành, địa chỉ: tổ 3, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác chứng thực và hộ tịch đối với phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác chứng thực và hộ tịch đối với phòng Tư pháp huyện Chơn Thành Báo cáo công tác hoạt động tháng 6/2015 của Sở Tư pháp Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 Thông báo về việc Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Tiến và bà Ho Hsiu Ling Công văn về việc bố trí kinh phí thực hiện in Sổ chứng thực Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 30/6/2015 UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm (2000-2014) công tác xây dựng và thực hiện hương ước của làng, thôn, bản, ấp cụm dân cư Công văn về việc trng bị phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6/2015 Lịch làm việc tuần 27 của Sở Tư pháp Công văn về việc cung cấp thông tin đăng tải lên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2015 QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP ngày 18/6/2015 HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG Lịch làm việc tuần 26 của Sở Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị ngày pháp luật định kỳ tháng 6/2015 Sở Tư pháp tổ chức họp thống nhất việc điều động công chức nhận nhiệm vụ tại huyện Phú Riềng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng mdaaxn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP Lịch làm việc tuần 25 của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5/2015 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Phiên họp thứ hai của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp Khoá VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 QUY ĐỊNH MỚI VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI CBCC Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề Luật sư cho Công ty luật TMHH MTV Anh Quốc Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề Luật sư cho Công ty luật TMHH MTV Bình Phước Lịch làm việc tuần 24 của Sở Tư pháp Quyết định kết thúc theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 304/STP-TTr ngày 12/5/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý kết luận sau thanh tra Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX BCH Trung ương Đảng Khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa comn người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" NHỮNG ĐỂM MỚI CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Thông báo Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2015 theo nguyên tắc cạnh tranh Quyết định kiện toàn bộ phận làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính trên đại bàn tỉnh Quyết định kết thức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 303/STP-TTr ngày 12/5/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Quyết định kết thức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 192/STP-TTr ngày 06/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý sau kết luận thanh tra Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Thông báo về việc kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cua các ông, bà: Ông Nguyễn Hùng Văn, bà Hà Thị Loan, ngụ quận Bình Thạnh, Tp.HCM và ông Nguyễn Trung Nghĩa, bà Trương Thị ngọc Hương ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Lịch làm việc tuần 22 của Sở Tư pháp BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHẤM THI VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Quyết thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác chứng thực và hộ tịch đối với phòng tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" Báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Phước Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 Thông báo kết quả giải quyết Hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 13.5.2015 Danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành trong tháng 4/2015 Đề cương báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính Kết luận Thanh tra Sở Tư pháp Vv thanh tra chuyên ngành đối với VP Luật sư Vinh và Tình; VP Luật sư Đăng Minh Bình Phước Quyết định phê duyệt Danh sách công chức viên chức được nâng lương trước thời hạn năm 2015 Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 4/2015 Công văn về việc xử lý sau Kết luận thanh tra đối với Văn phòng Luật sư Vinh và Tình; Văn phòng Luật sư Đăng Minh Bình Phước Báo cáo công tác hoạt động của Sở Tư pháp tháng 4/2015 Lịch làm việc tuần 20 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 8/5/2015 Thông báo số 75/TB-STP của Sở Tư pháp Vv kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Trương Minh Hiếu, bà Triệu Mỹ Tuyết ngụ tại xã Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Kết quả tham gia nhận bài dự thi cuộc thi viết tìm "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua thiết bị tin học Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 23/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp Vv phê duyệt Kế hoạch TGPL cho người khuyết tật năm 2015 Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 21/4/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp Vv Kết thúc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 177/STP-TTr ngày 21/3/2015 về việc xử lý sau Kết luận Thanh tra Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 15/4/2015 của Sở Tư pháp Vv Kiện toàn Ban điều hành dự án và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và áp dụng cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Quyết định số 32/QĐ-STP ngày 25/3/2015 Vv kiện toàn Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 23/03/2015 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Kế hoạch đấu thầu mua sổ theo dõi hoạt động hòa giải cơ sở năm 2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư Kết luận thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao đối với phòng Kiểm tra theo dõi và thi hành pháp luật Thông báo kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp ngày 12/4/2015 Công văn về việc xử lý sau kết luận Thanh tra Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015 Một số vấn đề liên quan đến Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 Cán bộ chờ nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương Quy định chi tiết thi hành Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Lịch làm việc tuần lễ thứ 15 của Sở Tư pháp Báo cáo tình hình hoạt động của Sở Tư pháp tháng 3/2015 Công văn về việ phối hợp xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình đối thoại thanh niên năm Thông báo về việc biên kê tài sản THADS đối với QSDĐ đối với ông Phạm Công Huấn Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 02/4/2015 Bộ Tư pháp hướng dẫn hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 03 năm 2015 Thông báo về việc xử lý Kết luận sau Thanh tra Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 30/3/2015 Lịch làm việc tuần 05 của Sở Tư pháp Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 26/03/2015 Thông báo Vv chap lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật Sư Minh Danh Thông báo về việc biên kê tài sản THADS đối với QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Lệ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 19/03/2015 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở, Sở Tư pháp BẢN TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2014 Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2015 Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2015 của Sở Tư pháp Công văn về việc triển khai Nghị định 126/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 16/03/2015 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 Thông báo về việc không thực hiện giao dịch đối với QSDĐ đối với phần diện tích thu hồi của hộ ông Trần Văn Đề và bà Phan THị Hương tại ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Báo cáo thống kê số liệu hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 10/03/2015 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá các tài sản sau Thông báo Vv bán đấu giá tài sản:Trụ sở UBND xã Tân Phước (cũ) thuộc ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Danh mục các văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 02/2015 ( từ 16/01/2015 đến 15/02/2015) Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 02 năm 2015 Thông báo về việc Bán đấu giá Quyền sử dụng đất: 13 lô đất thuộc khu quy hoạch xây dựng chợ nông thôn mới xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; rung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2015) Quyết định phê duyệt công tác năm 2015 phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Quyết định phê duyệt công tác năm 2015 của Trung tâm TGPLNN Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị triển khai công tác ngành Tư pháp năm 2015 Kết luận số 632/KL-STP về việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Công văn yêu cầu Báo cáo thực hiện Cải cách hành chính Quý I/2015 Báo cáo tình hình hoạt động của Sở Tư pháp tháng 01/2015 Công văn của Sở Tư pháp về việc giải quyết tình hình hộ tịch, quốc tịch cư trú đối với đồng bào là Việt kiều từ Campuchia về Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 Thông báo về việc Luật sư Huỳnh Văn Chiến làm việc theo chế độ hợp đồng cho Văn phòng Công chứng Bù Gia Mập Thông báo về việc thu hồi giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên Thông báo về việc chuyển đổi Văn phòng Công chứng Hơn Quản từ Văn phòng Công chứng do 01 Công chứng viên thành lập thành Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên đại bàn tỉnh Bình Phước Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Tư pháp năm 2015 Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 24/02/2015 Quyết đinh số 10/QĐ-STP ngày 19/01/2014 Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của TT.DVBĐGTS Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ngày 11/02/2015 Công văn của Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện cuộc thi viết và chương trình bình chọn "Gương sáng Tư pháp" Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/6/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính Công văn về việc đăng ký thi đua năm 2015 Kết luận về việc thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao đối với phòng Xây dựng văn bản Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước của ông Bui Thanh Binh và bà Nguyễn Thị Mai Kết quả giải quyết Hồ sơ hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Bình Phước tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2015 theo nguyên tắc cạnh tranh. Báo cáo công tác Tư pháp năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Danh mục văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong tháng 01 năm 2015 Sở Tư pháp tặng quà cho người nghèo có điều kiện vui Tết Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức. viên chức năm 2014 Lịch làm việc tuần 52 của Sở Tư pháp QĐ ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua Ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2015 QĐ ban hành Quy chế quản lý tài sản của Sở Tư pháp Thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp Giao ban tháng 01 năm 2015 QĐ số 15/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của phòng Hàng Chính Tư pháp QĐ số 13/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 trên đđịa bàn tỉnh Bình Phước Sở tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quyết định về việc thừa ủy quyền giải quyết công việc trong các phòng chuyên môn thuộc Sở Quyết định số 11/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 phòng Xây dựng văn bản Quyết định số 03/QĐ-STP Vv phê duyệt công tác năm 2015 của Phòng Bổ trợ tư pháp Quyết định 2465/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa đầu kỳ văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh bản hành Quyết định phê duyệt sáng kiến, đề án năm 2014 Quyết định về việc tặng thưởng Giấy khen Giám đốc Sở năm 2014 Quyết định Công nhận Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2014 của STP Quyết định số 01/QĐ-STP Vv ban hành quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở Tư pháp Quyết định số 119/QĐ-STP Vv công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014 Kế hoạch số 02/KH-STP Vv Công tác ngành tư pháp năm 2015 Kế hoạch số 01/KH-STP Vv phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí năm 2015 Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ. QĐ 133/QĐ-STP ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2014 THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH VIỆT NAM, CẤP HỘ CHIẾU VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2014/NĐ-CP NGÀY 17/10/2014 CỦA CHÍNH PHỦ Thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Triển khai văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước

Ngày 09/04/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 29/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

XOAY QUANH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

QĐ số 18/QĐ-STP Vv phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Nội dung cơ bản của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP

Cấp thẻ mã số thuế cá nhân từ ngày 01/07/2012

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lịch làm việc tuần 46 của Sở Tư pháp

Lịch làm việc tuần thứ 14 (từ ngày01/4/2013 đến ngày 05/4/2013) của Sở Tư pháp

Tháng hành động vì trẻ em năm 2012

Công văn 420/STP-HCTP Vv Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản QSDĐ đứng tên hộ bà Phạm Thị Vẹn tại KP.Trung Lợi, TT. Chơn Thành, tỉnh BP

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Vv đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ngày 24/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 97/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Tô Văn Lợi. Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Kp. Bình Thiện, phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo số 20/VBTT-PCDS của Văn phòng Công chứng Bình Phước.

Ngày 24/10/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 117/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Lê Thị Nở. Hộ khẩu thường trú: Số 51/4, Kp.Phước Thiện, P.Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Hội nghị triển khai Luật Viên chức, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP và Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh

Thông báo về việc bán đấu giá một số tài sản sau

Thông báo về việc phân chia thừa kế tài sản của Văn Phòng Công Chứng Bình Phước..

Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban công tác công chứng cuối năm 2012

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan kiển soát TTHC

Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng

Thông báo Vv kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ngày 14/7/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 75/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Ung Minh Công. Hộ khẩu thường trú: Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước

Bình Phước tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Quy định tìm gia đình thay thế trong Luật Nuôi con nuôi

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Quy định mức thu phí công chứng

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011

Kết luận công tác thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Công văn 421/STP-HCTPVv Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lệ phí chi trả bảo hiểm được quy định ở mức 0,78%

Lịch làm việc tuần 52(Từ ngày 24/12/2012 - 28/12/2012) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức tết Trung thu năm 2014 cho các cháu là con của công chức, viên chức và người lao động của Sở CV 463/ĐKTr Vv thay đổi lịch kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư phán năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình phước

Hội thi nấu ăn Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 03 tỉnh Bình Phước

Thông tư số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao. Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp Giao ban tháng 6 năm 2014

Lịch làm việc tuần 01(Từ ngày 31/12/2012 - 05/01/2013) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày 29/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 101/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Hoàng Xuân Thoàn. Hộ khẩu thường trú: Khu phố 5, phường Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức.

Chi đoàn 2 – Đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thực hiện việc đi thăm địa chỉ đỏ

Bốn dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp tham mưu được thông qua tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Bình Phước.

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Xoay quanh một số vấn đề người được trợ giúp pháp lý năm 2012.

V/v Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết luận Công tác thanh tra chuyên ngành đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông báo vv đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày 19/8/2011, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 69/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Ngày 25/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 98/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Xuân. Hộ khẩu thường trú: Ấp 4, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo số 106 vv Thông báo v/v kê biên tài sản THADS đối với QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Phương Ánh trú tại ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 471/ QĐ-TTg

Văn bản mới hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản

Thông tư ban hành biểu mẫu nuôi con nuôi

Bàn về phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP

Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông báo Bán đấy giá tài sản QSDĐ các lô đất tại huyện Chơn Thành, Bình Phước. Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đứng tên hộ bà Huỳnh Thị Gái tại too3 3 KP5, TT. Chơn Thành, BP. Lịch làm việc tuần 28 (từ ngày 07/7 đến ngày 11/7/2014) của Sở Tư pháp) Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/10/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 116/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Hà Thị Nhuần. Hộ khẩu thường trú: Ấp 1, xã Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước

Danh mục các văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2014 Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để Bổ nhiệm Thừa phát lại và Thư ký Thừa phát lại

Ngày 11/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 89/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Nguyễn Văn Hoài. Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Khu 8, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông báo Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản của Phòng công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của phòng Công chứng số 02 tỉnh Bình Phước

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2014 Lịch làm việc tuần thứ 02 (từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/01/2014)

Ngày 27/7/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 83/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Ngô Văn Út. Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Khu phố 3, Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày 29/9/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 107/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Gái. Hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Khu phố 2, Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo

Thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

Kết quả 10 năm (2002-2011) thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

Thông báo việc bán đấu giá tài sản

THỰC TRẠNG BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH

Lịch làm việc tuần 48(Từ ngày 26/11/2012 - 30/11/2012) của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Lịch làm việc tuần 03(Từ ngày 14/01/2013-18/01/2013) của Sở Tư pháp

Thông tư số 03/2014/TTLT-BTP- NHNNVN của Bộ Tư pháp; Ngân hành nhà nước

Lịch là việc tuần 05 (từ ngày 28/01/2013 đến ngày 01/02/2013) của Sở Tư pháp

Kết luận: Công tác thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng Công chứng Bình Long.

Lịch làm việc tuần 26 của Sở Tư pháp QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014 CV số 209/STP-HCTP ngày 02/4/2014 của Sở Tư pháp Bình Phước. Lịch làm việc tuần lễ 32

Thông báo V/v kết hôn có yếu tố nước ngoài

Công văn 550/STP-HCTP V/v cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Huỳnh Thị Mộng Trinh Báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2014. Lịch làm việc tuần 25 của Sở Tư pháp

Đảng bộ Sở Tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công văn số 564/STP-HCTP vv V/v thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn của ông Lương Ngọc Dũng

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bình Phước

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ngày 12/8/2011, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 04/TB-BĐGTS về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Lịch là việc tuần 08 (từ ngày 18/02/2013 đến ngày 23/02/2013) của Sở Tư pháp

Ngày 26/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 98/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Phạm Văn Nghĩa. Hộ khẩu thường trú: Kp. Phú Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày30/03/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 26/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Ngày 24/9/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 106/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Phan Thị Nhung. Hộ khẩu thường trú: Số 92, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông báo việc bán đấu giá tài sản.

Ngày 17/8/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 90/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Nguyễn Tuyên. Hộ khẩu thường trú: Kp. Tân Thiện, p. Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp Huyện

Quy định mới về mẫu Chứng minh nhân dân

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công Chứng Bình Phước

Ngày 10/02/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 09/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý

Thông báo Vv kết hôn có yếu tố nước ngoài

Công tác đăng ký Giao dịch bảo đảm

Thông báo Vv phân chia thừa kế tài sản

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2014. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2014

Thông báo của Văn phòng công chứng Bình Phước

Ngày 16/02/2012, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 10/TB-STP về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết luận số 02/KL-STP Vv Thanh tra chuyên ngành đối với phòng Hành chính tư pháp.

CV 262 Vv tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Đề cương báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế của Văn phòng Công chứng Bình Phước

Quy định mới về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020

Ngày 12/7/2011, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước ban hành thông báo số: 74/PCC-TB về việc phân chia tài sản thừa kế của bà Trần Thị Nem. Hộ khẩu thường trú: Tân Đồng 1, Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 Công văn số 733/STP-VP V/v hướng dẫn bình xét, chấm điểm thi đua, khen thưởng năm 2014
Sở tư pháp Google
Trang chủ
English

Đ/c Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp
Hội nghị Giao ban của Sở Tư pháp

Tọa đàm 8.3.2015

Đoàn Cơ sở Sở Tư pháp tổ chức về nguồn 2015


Tạo đàm ngày 8/3 năm 2015

Đ/c Bùi Quang Phụng -GĐ Sở Tư pháp thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo tại xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước


Trung thu 2014

Đ/c Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Trọng Trí - PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Thị Lan- PCVP

Hội nghị triển khai Ngày pháp luật

Hội thi Thanh niên với Văn hóa Công sở

Hội nghị tổng kết ngành Tư phápTiếp Đoàn Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Thông tin chung
Thông báo mới
Các đơn vị trực thuộc
Liên kết website
Giới thiệu chung về sở tư pháp
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu chung về Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Tin có hình

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh: Bình Dương và Bình Phước.

Ngày 06/01/1997, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc Sở Tư pháp

Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ ngày thành lập đến nay, do yêu cầu hoàn thiện thể chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới cho ngành Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp đúng quy định của pháp luật, như: Quyết định số 70/1999/QĐ-UB ngày 14/4/1999, Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005, Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009.

Đặc biệt ngày 14/7/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 24/7/2015

(Toàn văn Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND)

Để triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 14/8/2015, Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Nội dung Quyết định số 101/QĐ-STP) và Quyết định số 127/QĐ-STP ngày 02/11/2015 ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp (Nội dung Quyết định số 127/QĐ-STP ).

                                                                                                         BAN BIÊN TẬP

[Trở về]
Tin nổi bật
VB chỉ đạo điều hành
Lệ phí
Công tác nghiệp vụ
Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Tân Phú - Tx. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3 879258 - Trưởng ban biên tập: Lê Tiến Hiếu
Xây dựng: Viện Công Nghệ Viễn Thông ( Email: contact@vnitt.ac.vn . Website: www.vnitt.ac.vn )