Văn bản theo lĩnh vực: Ngoại vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 32/QĐ-SNgV 15/08/2023 Quyết định công khai số liệu dự toán NSNN năm 2023
2 02/QĐ-UBND 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ năm 2023
3 1049/UBND-TH 14/09/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
4 48/KH-SNV 27/06/2023 Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới của Sở Ngoại vụ
5 50 27/08/2023 Kế hoạch triển khai công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2023
6 kh51 08/08/2023 KH KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM CỦA THÀNH VIÊN BCS ĐẢNG
7 52 28/08/2023 KH KHẮC PHỤC CHỈ SỐ CCHC (CV1763)
8 53 14/09/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022-2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”
9 1381 25/08/2023 1381/QĐ-UBND
10 31 23/05/2023 QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023
11 30 23/05/2023 DỰ TOÁN NĂM 2023
12 KH 40 22/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
13 kh28 10/03/2023 KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023
14 kh27 10/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ
15 kh26 10/03/2023 triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
16 kh25 10/03/2023 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
17 kh24 10/03/2023 KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
18 kh23 10/03/2023 KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
19 kh22 10/03/2023 KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023
20 kh21 10/03/2023 KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023
21 kh20 10/03/2023 KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
22 kh19 10/03/2023 KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023
23 kh18 10/03/2023 KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
24 kh17 10/03/2023 KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023
25 kh16 10/03/2023 KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
26 kh15 10/03/2023 KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
27 kh14 10/03/2023 KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023
28 kh13 10/03/2023 KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
29 kh12 10/03/2023 Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023
30 kh11 10/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023
31 kh10 10/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
32 kh09 10/03/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
33 kh08 10/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023
34 kh07 10/03/2023 Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
35 kh06 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023
36 kh05 10/03/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ
37 kh04 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ
38 kh03 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023
39 kh02 10/03/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
40 kh01 10/03/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
41 tc 14/12/2022 báo cáo công khai tài chính
42 bc 04/12/2022 báo cáo tài chính
43 tcc 03/12/2022 BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
44 1802 02/12/2022 quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại
45 KH 59 09/08/2022 Kế hoạch về quy hoạch cán bộ của Sở Ngoại vụ
46 KH 52 14/06/2022 Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
47 KH 36 26/04/2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác sở ngoại vụ năm 2022
48 KH 29 02/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
49 18/SNgV-VP 21/02/2022 Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
50 KH SỐ 39 08/06/2022 KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập873
  • Hôm nay132,081
  • Tháng hiện tại399,610
  • Tổng lượt truy cập362,405,413
Cơ quan ban hành
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây