Lịch Làm việc tuần thứ 49-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 49-2023

Số kí hiệu 49
Ngày ban hành 03/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         

                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 49 năm 2023 (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 04/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII  theo Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 30/11/2023 của Tỉnh ủy (Thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh (Theo lịch làm việc của Tỉnh uỷ).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng Lớp bồi dưỡng cho CBCCVC cấp xã ( Lớp 3).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 11 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự tiệc liên hoan mừng lễ Giáng sinh năm 2023 (Lãnh đạo BTG cùng dự) (Theo thư mời của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước).
Địa điểm: Giáo xứ Đắk Nhau, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (đ/c Lợi phục vụ xe).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Phạm Quang Hà - Đảng uỷ viên, Trưởng ban Tôn giáo chủ trì dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Tthời gian: 01 ngày).
Thành phần: Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ (Theo Kế hoạch 102-KH/ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh).
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh nghe báo cáo, đề xuất về danh mục dự án Công nghệ thông tin năm 2024 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 05/12
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 43/2023. (1) Công tác bồi dưỡng QP - AN đối tượng 1; (2) Công tác khen cao; (3) Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương khóa XIII (Theo lịch làm việc của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo tình hình xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Công văn số 9899/BTC-QLCS ngày 15/9/2023 của Bộ Tài chính (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm, đánh giá phân loại CBCC thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và tập thể cơ quan năm 2023 (Theo thư mời số 99/CTĐ-VP ngày 30/11/2023 của Chữ Thập đỏ tỉnh).
Địa điểm: Hội chữ Thập đỏ tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì:
- Họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý của Sở Nội vụ năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh giao).
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ.
Thành phần : Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên ( Thư ký Đảng ủy chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 06/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 31/2023. (1) Công tác bồi dưỡng QP - AN đối tượng 1; (2) Công tác khen cao; (3) Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương khóa XIII (Theo lịch làm việc của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở chủ trì sát hạch thi viên chức Sở Nội vụ.
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2023 (theo thư mời của UBND tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng Lớp bồi dưỡng cho CBCCVC cấp xã ( Lớp 4).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở dự hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (đ/c Sa Châu cùng dự).

Địa điểm: Hội trường C, Trường Chính trị tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 07/12
SÁNG 1) 07 giờ 45: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (theo Giấy mời 456/GM-HĐND ngày 30/11/2023 của HĐND tỉnh).
Địa điểm: Toà nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh (02 ngày).
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở chủ trì công bố Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số đối với:Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ sự cố tai nạn giao thông (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại khu vực Vườn hoa thành phố Đồng Xoài.
`CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở chủ trì công bố Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số đối với: UBND huyện Phú Riềng, UBND huyện Bù Đăng, UBND thị xã Bình Long.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2)
14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự ngày pháp luật tháng 11 năm 2023.
Thành phần: CCVC Sở Nội vụ.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ (Hoãn).
THỨ SÁU - Ngày 08/12
SÁNG 1) 07 giờ 45: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở tiếp tục dự kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (theo Giấy mời 456/GM-HĐND ngày 30/11/2023 của HĐND tỉnh).
Địa điểm: Toà nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh (cả ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức Hội thảo về cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc Sở d
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

 
CHIỀU 1) 18 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở dự Chương trình Gala Dinner của sự kiện Lễ công nhận quần thể Cây Di sản Việt Nam tại tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Adela Center, 271 Quốc lộ 14, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc Sở dự họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM cùng dự) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Cao su Sông Bé (Văn phòng bố trí xe).
THỨ BẢY - Ngày 09/12
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở dự Lễ công nhận quần thể Cây Di sản Việt Nam tại tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại tiểu khu 379, rừng Mã Đà, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.
   
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập979
  • Hôm nay564,361
  • Tháng hiện tại11,865,087
  • Tổng lượt truy cập360,532,198
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây