Lịch làm việc tuần thứ 23-2023

Lịch làm việc tuần thứ 23-2023

Số kí hiệu 23
Ngày ban hành 04/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                                     LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 23  năm 2023 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2023) 
THỨ HAI - Ngày 05/6
SÁNG 1) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Đoàn khảo sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về địa điểm thành lập cơ sở tôn giáo.
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
3) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dHội nghị trực tuyến về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền - Chuyên viên dự họp phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Sở Tư pháp.
THỨ BA – Ngày 06/6
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát.
Địa điểm: tại Phòng họp B, Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
3) 08 
giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc, Trưởng đoàn Giám sát và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc, Trưởng đoàn Thanh tra 210 chủ trì công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (thành viên Đoàn thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú (đ/c Lợi phục vụ xe).
5) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Ban Trị sự Chi hội Hưng Da Tự, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Địa điểm: Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh; Trao đổi về công tác số hóa tài liệu.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ Thị xã Phước Long.
7) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Thanh Thùy Linh – Thanh tra viên dự họp tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Lê Văn Tâm (PTP PTP NV1) dự Hội nghị chấm điểm thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 5.
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
THỨ TƯ - Ngày 07/6
SÁNG 1) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đoàn thanh tra 210 và Tổ giám sát đi thanh tra công tác nội vụ UBND huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (hết tuần).
3) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Hoàng Thị Đông (PTP PTP NV2) dự Hội nghị chấm điểm thi đua năm 2022 của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm 2023; khó khăn, vướng mắc; phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 và đề xuất, kiến nghị.
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 08/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc và đ/c Lê Ngọc Mừng (PTB) dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện 02 cuộc vận động: "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng" và "Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững" (đ/c Nguyễn Thị Phương (CV) cùng dự).
Địa điểm: Hội Người mù tỉnh.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ Thị xã Bình Long.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT dự gặp gỡ Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (Đ/c Đông chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: tại phòng họp VNPT.
2) 16 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự liên hoan chia tay đồng chí Đại tá Lê Đa Tịnh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bồ đội Biên phòng được Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bồ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU – Ngày 09/6
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách chủ trì họp Đảng ủy và Ban Giám đốc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 06 giờ 00: Đi thăm các tổ chức tôn giáo: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách chủ trì
- 15 giờ 00: Gặp gỡ chia tay đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Nguyên Giám đốc Sở, tại Hội trường Sở Nội vụ.
- Thành phần: Toàn thể CCVC Sở Nội vụ.
- 16 giờ 30: Liên hoan chia tay đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Nguyên Giám đốc Sở, tại khuôn viên Sở Nội vụ.
- Thành phần: Toàn thể CCVC Sở Nội vụ.
   
 
THỨ BẢY – Ngày 10/6
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Bộ GD&ĐT phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Lễ phát động.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
 
CHỦ NHẬT – Ngày 11/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT và đ/c Hoàng Thị Đông – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 57 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,611
  • Hôm nay49,261
  • Tháng hiện tại15,067,166
  • Tổng lượt truy cập281,002,854
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây