Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ 17 lô đất bao gồm (11 lô thuộc TTHC phường Tân Thiện và 06 lô ( thửa) thuộc TTHC thành phố Đồng Xoài, Phường Tân Phú, tỉnh Bình Phước)

Thứ sáu - 11/11/2022 14:53
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐ-DVĐGTS ngày 10/11/2022 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài
Địa chỉ: Đường 9 tháng 6, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá:
- 11 lô thuộc TTHC phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bao  gồm:
 Stt Tên Thửa Tên Lô Tên Cụm Diện tích
(m2)
Gía Khởi điểm
I Các thửa đất tiếp giáp đường Đinh Bộ Lĩnh      
1 Thửa số 9   Cụm B2 243,1 2.342.227.000
2 Thửa số 10   Cm B2 254,5 2.484.261.000
3 Thửa số 11   Cm B2 258,2 2.575.226.000
II Các thửa đất tiếp giáp đường Lãnh Binh Thăng      
1 Thửa số 15   Cụm B3 298,7 2.574.443.000
2 Thửa số 16   Cm B3 249,2 2.167.035.000
3 Thửa số 4 Lô 20 Cm B3 247,1 2.150.182.000
4 Thửa số 25   Cm B3 249,1 2.162.444.000
5 Thửa số 26   Cm B3 249,3 2.168.379.000
6 Thửa số 27 (02 MT)   Cm B3 271,6 3.056.609.000
7 Thửa số 01 Lô số 01 Cm B4 255,0 2.218.995.000
8 Thửa số 02 Lô 12 Cm B4 255,0 2.218.995.000
  Cộng       26.118.796.000
- 06 lô ( thửa) thuộc TTHC thành phố Đồng Xoài, phường Tân Phú thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bao  gồm:
Stt Tên Thửa Tên Lô Tên Cụm Diện tích
(m2)
Gía Khởi điểm
I tiếp giáp đường Đoàn Thị Điểm   165,5  
1 Thửa số 15 Lô số 18 Cụm M - 3 165,5 1.882.628.000
II Tiếp giáp đường Lương Văn Can      
1 Thửa số 3 Lô 27a Cm N3 - 1 201,4 2.348.484.000
2 Thửa số 4 Lô 27b Cm N3 - 1 215,0 2.455.979.000
3 Thửa số 5 Lô 28 Cm N3 - 1 290,1 3.263.099.000
III Tiếp giáp đường Tăng Bạt Hổ  
1 Thửa số 6 Lô 28 Cm N3 - 1 275,7 3.165.322.000
IV Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt    
  Thửa số 44   Cụm C2 - 34 21,4 646.006.000
  Cộng       13.761.518.000
Tài sản trên được đấu giá riêng lẻ từng lô
-  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị
-  Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá QSDĐ.
-  Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài
- Quy hoạch xây dựng :
+ Đối với 11 lô ( thửa đất )  tại TTHC phường Tân Thiện thực hiện theo Quyết định số 686/QĐ-UBND 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1605/QĐ-UBND 22/6/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài.
+ Đối với 06 lô ( thửa) đất tại TTHC thành phố Đồng Xoài thực hiện theo Quyết định số 686/QĐ-UBND 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Phước; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của của UBND thành phố Đồng Xoài; Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của của UBND thành phố Đồng Xoài.
* Kiến trúc cảnh quan:
- Hình thức kiến trúc: Mặt ngoài nhà (mặt tiền, các bên và hệ mái công trình) phải có kiến trúc màu sắc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có xung quanh hoặc theo quy hoạch chi tiết; không được sơn các màu lập dị, màu phản quang, lòe loẹt và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật kiến trúc chính như thêm mái kiến trúc, các kiến trúc tạm bợ trên sân thượng, ban công.
- Mái dốc: Khuyến khích lợp mái ngói bằng vật liệu hiện đại, hạn chế sử dụng tấm lợp phi brô xi măng, tấm nhựa.
- Bể chứa nước, bồn nước, thông gió, phải lắp đặt hợp lý tránh ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
- Tuân thủ các quy định, quy hoạch đã được phê duyệt về kiến trúc, xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.
* Chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng:
- Khoảng lùi xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: Thực hiện theo điểm d, khoản 3, Điều 7 Quyết định số 686/QĐ-UBND 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Tầng cao công trình: Thực hiện theo điểm c, khoản 2, Điều 8 Quyết định số 686/QĐ-UBND 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Mật độ xây dựng: Thực hiện theo khoản 2, Điều 8 Quyết định số 686/QĐ-UBND 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Phước.
* Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước…).
4/ Tổng giá khởi điểm: 39.880.314.000đ ( Ba mươi chín tỷ tám trăm tám mươi triệu ba trăm mười bốn ngàn đồng)
5/ Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của từng lô.
Thời gian thu tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc là ngày 30/11; 01/12 và đến 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2022. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trong thời gian thông báo đấu giá là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
 6/ Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2022
7/ Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
 Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong 02 ngày làm việc là ngày 22/11/2022 và ngày 23/11/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ đ/c Bắc (0913.118.379) để được hướng dẫn xem tài sản.
9/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 14/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2022. Trường hợp tổ chức, cá nhân không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá  thì  phải có văn bản ủy quyền, giới thiệu được ký tên, đóng  dấu của Tổ chức hoặc văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các tổ chức hành nghể công chứng, chứng thực chữ ký  tại UBND xã, phường, thị trấn theo quy định ( đối với cá nhân).
10/ Thời gian, địa điểm công bố giá
Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 5/12/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
11/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 lô
12/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
13/ Phương thức đấu giá: trả giá lên.
Gía trả tối thiểu bằng (=) Gía khởi điểm cộng (+) mười phần trăm (10 %) nhân ( x) Gía khởi điểm.
14/ Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
14.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân  thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2013, có nhu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền, giới thiệu phải đúng quy định của pháp luật (văn bản ủy quyền phải có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng  hoặc tổ chức ủy quyền, giới thiệu tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó).
14.2. Điều kiện tham gia đấu giá
  • Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá
- Có đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Một tổ chức;  hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá. Nếu người khác đi đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
* Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
- Có đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Bản sao Hộ khẩu +  CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  đối với người đăng ký tham gia  là hộ gia đình, cá nhân (phải  có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
 - Bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  của người đại diện theo pháp luật và Giấy phép đăng ký kinh doanh  nếu là tổ chức (phải  có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
- Cam kết xem tài sản và Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.
 

Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

báo cáo tài chính

báo cáo tài chính

Ngày ban hành: 04/12/2022

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 03/12/2022

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Ngày ban hành: 02/12/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ngày ban hành: 24/11/2022

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Ngày ban hành: 23/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Ngày ban hành: 18/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 18/11/2022

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Ngày ban hành: 17/11/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 16/11/2022

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Ngày ban hành: 09/11/2022

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 08/11/2022

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

Ngày ban hành: 08/11/2022

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Ngày ban hành: 08/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 31/10/2022

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 28/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Ngày ban hành: 26/10/2022

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/10/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 13/10/2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Ngày ban hành: 12/10/2022

Thay thế Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Thay thế Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Ngày ban hành: 12/10/2022

Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh

Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh

Ngày ban hành: 12/10/2022

Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/10/2022

Quyết định Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ngày ban hành: 11/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị.

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị.

Ngày ban hành: 10/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 10/10/2022

Quyết định phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo

Quyết định phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo

Ngày ban hành: 10/10/2022

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Ngày ban hành: 07/10/2022

Phối hợp một số nội dung để tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm thuộc Đề án 818

Phối hợp một số nội dung để tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm thuộc Đề án 818

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm ngoài thầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm ngoài thầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phúc đáp Tờ trình mua sắm VTYT, hóa chất xét nghiệm dưới 50 triệu

Phúc đáp Tờ trình mua sắm VTYT, hóa chất xét nghiệm dưới 50 triệu

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 05/10/2022

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 05/10/2022

Phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”

Phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”

Ngày ban hành: 04/10/2022

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/10/2022

Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/09/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022

Ngày ban hành: 30/09/2022

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây