Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ khu TTHC xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 17/05/2023 10:55
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 12/5/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá:
  Đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính xã Long Tân bao gồm:
-  Đất ở liền kề cụm B1:  Tổng diện tích 7.495,4 m2. Tổng số lô: 59 lô ( có danh sách chi tiết kèm theo )
Giá khởi điểm: 34.541.725.000 đồng;  Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng.
-  Đất ở liền kề cụm B2:  Tổng diện tích 2.880,1 m2. Tổng số lô: 19 lô ( có danh sách chi tiết kèm theo)
Giá khởi điểm: 9.942.665.000 đồng; Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi lăm ngàn đồng.
-  Đất ở liền kề cụm B2.1:  Tổng diện tích 2.459,0 m2. Tổng số lô: 20 lô ( có danh sách chi tiết kèm theo)
Giá khởi điểm:  8.214.136.000 đồng; Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm mười bốn triệu, một trăm ba mươi sáu ngàn đồng.
-  Đất ở liền kề cụm B3: Tổng diện tích 4.561,6 m2. Tổng số lô: 28 lô ( có danh sách chi tiết kèm theo)
Giá khởi điểm: 15.555.371.000 đồng; Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi mốt ngàn đồng.
- Vị trí thửa đất: Trung tâm hành chính xã Long Tân.
-  Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã được đầu tư cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường láng nhựa, vỉa hè lát gạch tezaro; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; hệ thống cấp nước; hệ thống điện trung hạ thế, chiếu sáng.
- Quy hoạch xây dựng: Theo quyết định số 200a/QĐ – UBND ngày 9/02/2021 của UBND huyện Phú Riềng về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Long Tân khu phân lô đất ở từ cụm B1, B2, B3.
 Tài sản gắn liền trên đất: Không có tài sản trên đất.
Tài sản được tổ chức đấu giá riêng lẻ 04 cụm.
4/ Tổng giá khởi điểm: 68.253.897.000 đồng ( Sáu mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, tám trăm chín mươi bảy ngàn đồng).
5/ Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của từng cụm.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Thời gian thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc là ngày 31/5; 01/6 và  đến 17 giờ 00 phút ngày 02/6/2023 vào tài khoản của Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản số 124.0000.72163 Tại ngân hàng Vietin bank Chi nhánh Bình Phước – Phòng giao dịch Phú Riềng.
Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản
6/ Thời gian, địa điểm xem tài sản Ngày 22/5/2023 và ngày 23/5/2023 (trong giờ hành chính). Liên hệ ( số ĐC Phương –số đt  0917.875.955) để được hướng dẫn xem tài sản.
7/ Thời gian, địa điểm, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả Từ ngày 15/05/2023 đến 17 giờ  00 phút ngày 02/06/2023. Tại Ban QLDA Xây dựng huyện Phú Riềng. Địa chỉ: Ban Quản lý dự án Xây dựng -  khu TTHC huyện Phú Riềng,  Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
8/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Ban QLDA Xây dựng huyện Phú Riềng từ ngày 15/05/2023 đến 17 giờ  00 phút ngày 02/06/2023. Địa chỉ: Ban Quản lý dự án xây dựng khu TTHC huyện Phú Riềng,  Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
 Trường tổ chức, cá nhân  không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá  thì  phải có văn bản ủy quyền, giới thiệu được ký tên, đóng  dấu của Tổ chức hoặc văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các tổ chức hành nghể công chứng, chứng thực chữ ký  tại UBND xã, phường, thị trấn theo quy định.
9/ Thời gian, địa điểm công bố giá:
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/06/2023 tại hội trường UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
10/ Tiền hồ sơ tham gia:
- Tiền hồ sơ là 500.000đ ( Năm trăm ngàn đồng)/cụm
- Những hồ sơ đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không hợp lệ thì không được hoàn trả lại hồ sơ và tiền mua hồ sơ.
11/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
12/ Phương thức đấu giá: trả giá lên.
13/ Bước giá: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm được định giá cộng thêm 1% (Một phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đó.
14/ Đối tượng và điều kiện  đăng ký tham gia đấu giá:
14.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu gía
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được  nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 5 luật đất đai năm 2013 và tại khoản 1, Điều 38, Luật đấu giá năm 2016, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đấu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên, hai doanh nghiệp trở lên cùng hợp tác góp vốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
14.2.  Điều kiện đăng ký  tham gia đấu giá:
- Người thuộc đối tượng quy định tại mục 14
- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.
*  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:
-  Đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  và hộ khẩu đối với hộ gia đình,  cá nhân ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
- Bản sao và giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và giấy phép kinh doanh đối với tổ chức ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.
 

Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây